Rezervácia

Covid antigénový test

Test na antigén nového koronavírusu, robený z výteru z nosohltanu. Výsledok je za 30min. 

Interné služby

Akútne vyšetrenie - infekčné (Covid a podozrenie)

Vzhľadom k aktuálnej situácii sa snažíme oddeliť pacientov s prejavmi akútnej respiračnej infekcie, teda s podozrením na Covid alebo s potvrdenou infekciou)  od ostatných pacientov. Z tohto dôvodu sa prosím v prípade infekcie dýchacích ciest a horúčky objednávajte výhradne na tento typ vyšetrenia.  

Akútne vyšetrenie 10min (bez podozrenia na Covid)

Krátke vyšetrenie akútneho ochorenia (okrem Covid-19 a podozrenia na Covid), určené pre nekomplikované ochorenie. Pri nejasných a komplexných problémoch s potrebou odberov sa prosím objednajte na 20-minútové vyšetrenie.  

Akútne vyšetrenie 20min (bez podozrenia na Covid)

Termín určený pre komplexnejšie alebo nejasné problémy, ktoré vyžadujú komplexnejšie zhodnotenie a prípadne aj odbery.  

Akútne vyšetrenie 20min - Covid

V prípade, že máte potvrdený Covid alebo významné podozrenie naň, konzultujte nás prosím vopred ohľadom potreby alebo vhodnosti vyšetrenia. Na toto vyšetrenie sa objednávajte len po dohode s lekárkou. Toto vyšetrenie je určené len pre registrovaných klientov všeobecnej ambulancie. Ostatní nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom ohľadne dostupnosti vyšetrenia pre neregistrovaných klientov. 

Body Sense konzultácia Mgr. Žaneta Miloňová 30min

Náplňou Body Sense konzultácií je dostať klienta viac do kontaktu s telom, zlepšiť jeho vnímanie, prežívanie a porozumenie vnútorným pocitom prichádzajúcim z tela, ktoré prinášajú dôležité informácie o našom prežívaní a vnútornom vyhodnocovaní pocitu ohrozenia a bezpečia. Dobrý kontakt s vlastným telom je dôležitý nielen na to, aby sme včas dokázali zachytiť aj prvé najjemnejšie príznaky zdravotných ťažkostí, ale aj na to, aby sme lepšie rozumeli sebe a svojim potrebám a tak sa o ne dokázali čo najlepšie postarať.  

Body Sense konzultácia Mgr. Žaneta Miloňová 60min

Náplňou Body Sense konzultácií je dostať klienta viac do kontaktu s telom, zlepšiť jeho vnímanie, prežívanie a porozumenie vnútorným pocitom prichádzajúcim z tela, ktoré prinášajú dôležité informácie o našom prežívaní a vnútornom vyhodnocovaní pocitu ohrozenia a bezpečia. Dobrý kontakt s vlastným telom je dôležitý nielen na to, aby sme včas dokázali zachytiť aj prvé najjemnejšie príznaky zdravotných ťažkostí, ale aj na to, aby sme lepšie rozumeli sebe a svojim potrebám a tak sa o ne dokázali čo najlepšie postarať.  

Covid protilátky - rýchly test (15 min)

Vyšetrenie protilátok na Covid-19 z kvapky krvi (v triede IgM a IgG). Toto vyšetrenie sa používa ako dôkaz infekcie v neskoršom štádiu (keď už je priamy dôkaz formou PCR alebo antigénového testu nemožný), alebo ako dôkaz o prekonaní Covid infekcie. Protilátky triedy IgM sa v krvi objavujú od cca 8 dňa od začiatku infekcie a postupne z krvi miznú. S oneskorením sa v krvi objavujú protilátky v triede IgG, ktoré pretrvávajú minimálne 2-3 mesiace podľa intenzity priebehu a imunity jedinca.  

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 110min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o 2-hodinové (110min) stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. Dlhšie konzultácie (80 alebo 110 min) sú vhodné na terapie typu Sandtray (figúrky v pieskovisku) alebo práce s telom.  V prípade menej častých stretnutí alebo samostatných psychosomatických konzultácií je potrebné sa objednať na  Prima konzultáciu alebo dlhšiu Happy konzultáciu.

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 55min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o hodinové (55min) stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. V prípade menej častých stretnutí alebo samostatných psychosomatických konzultácií je potrebné sa objednať na  Prima konzultáciu alebo dlhšiu Happy konzultáciu.  

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 80min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o 80min stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. Dlhšie konzultácie (80 alebo 110 min) sú vhodné na terapie typu Sandtray (figúrky v pieskovisku) alebo práce s telom.  V prípade menej častých stretnutí alebo samostatných psychosomatických konzultácií je potrebné sa objednať na  Prima konzultáciu alebo dlhšiu Happy konzultáciu.

EKG + popis 10min

EKG vyšetrenie hradené poisťovňou pre klientov v programoch. Úhrada poisťovňou sa vzťahuje na prípady, kedy je indikované lekárom buď preventívne alebo v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami. Na priamu platbu tiež u nepoisteného klienta alebo na vlastnú žiadosť.

Fyzioterapia 50min

Fyzioterapia v Mind&Body je zameraná na pohybovú rehabilitáciu a viscerálnu manipuláciu v psychosomatickom kontexte. Ponúkame rehabilitáciu dýchania, prácu s bránicou pri žalúdočnom refluxe, prácu s panvovým dnom pri neplodnosti či vertebroviscerálne techniky zamerané na bolesti brucha a malej panvy a ďalšie podporné cvičenia a mäkké techniky pre celkovo lepší pocit zo života. Do nášho primárneho fokusu nepatria bolesti a dysfunkcie pohybového aparátu v súvislosti so športom. Záujem o takéto typy ošetrení posudzujeme individuálne a podľa aktuálnej dostupnosti. 

HRV analýza základná, kontrola 30min

Základné vyšetrenie HRV analýzy pre klientov v programoch Flexi, alebo ako opakované/kontrolné vyšetrenie u klientov mimo programov. V programoch Flexi sa na vyšetrenie prosím objednávajte do diára sestry.   

HRV analýza základná, vstupná 60min

Základná HRV analýza ako prvé vyšetrenie pre klienta mimo programy. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj odobranie anamnézy, základných informácií o pacientovi a vyhodnotenie výsledkov.

HRV biofeedback tréning 30min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV biofeedback tréning 50min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)

24 hodinové monitorovanie EKG s cieľom dlhodobej HRV/stresovej analýzy. Vyšetrenie začína 20 min konzultáciou s naložením prístroja na telo a končí za 24 h opäť 20min konzultáciou so zložením prístroja a vyhodnotením výsledkov. Vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a balíka Prístroje, pre klientov mimo program až po absolvovaní komplexnej konzultácie Happy alebo aspoň vstupnej HRV analýzy 60min. Odporúčame vopred konzultáciu s lekárom.   

Kapnografia základná 30min

Základné kapnografické vyšetrenie (meranie vydychovaného CO2) pri podozrení na hyperventiláciu a poruchu mechanizmu dýchania. Toto základné vyšetrenie dáva len veľmi málo priestoru na zhodnotenie celkového zdravotného stavu klienta a tým aj konkrétne odporučenia. Slúži len na vyhodnotenie, či klient významne hyperventiluje, alebo nie. (Toto základné vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a v balíku Prístroje.) V prípade záujmu o komplexnejšie vyšetrenie, zhodnotenie individuálnych dispozícií klienta a vydanie odporúčaní sú určené Preventívne prehliadky Respiro (základ/komplet).  

Kontrolné vyšetrenie 10min

Krátke kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Kontrolné vyšetrenie 20min

Dlhšie kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Neurofeedback/biofeedback tréning 55min

Dlhodobý neurofeedback/ biofeedback - tréning 55 min

Neurofeedback/biofeedback vstup 80min

Vstupná konzultácia k práci s biofeedbackom/ neurofeedbackom. V úvode terapeut pomocou rozhovoru a dotazníkov zistí aktuálnu situáciu klienta a hlavný problém, ktorý potrebuje riešiť. Na základe toho odporučí postup a určí nastavenia prístroja. Súčasťou vstupnej konzultácie je aj prvý tréning alebo stresová diagnostika. Čo je to biofeedback a neurofeedback, načo slúžia a ako vyzerá tréning s nimi si môžete prečítať na úvodnej strane v sekcii Čo ponúkame. 

Očkovanie - aplikácia očkovacej látky

Očkovanie je v cene programu len v prípade aplikácie vakcín hradených poisťovňou (tetanus, chrípka,..). Priama úhrada sa vzťahuje na očkovanie pred cestou do zahraničia alebo na žiadosť klienta.  

Odber Preventívna prehliadka

Odber sa vykonáva len ako súčasť preventívnej prehliadky, ideálne až následne po jej absolvovaní.

Odber štandard 10 min

Odber biologického materiálu (krv, výter, moč,..), hradený poisťovňou, ak bol indikovaný lekárom. Na priamu platbu v prípade odberu na žiadosť klienta, odberu nehradeného poisťovňou alebo u nepoisteného klienta.  

Podporná terapia s Mgr. Žanetou Miloňovou 50 min.

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva. 

Podporná terapia, Mgr. Žaneta Miloňová-vstupná 80m

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva. 

Predoperačné vyšetrenie 30min

Vyšetrenie pred operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii. Vyšetrenie je  u klientov v programoch hradené poisťovňou, ak ide o operáciu hradenú poisťovňou, inak na priamu platbu. V cene nie sú zahrnuté odbery, ktoré sa uhrádzajú zvlášť podľa rozsahu.   

Prehliadka Flexi 60min

Rozšírená preventívna prehliadka (60min) pre klientov v programoch Flexi. Súčasťou prehliadky je základná HRV analýza 30min, na ktoré je potrebné sa objednať samostatne v diári sestry, a to pred termínom Flexi prehliadky. Na termín prehliadky prosíme priniesť vyplnený dotazník Flexi.   

Preventívna prehliadka Happy (60+HRVmin)

Základná psychosomatická/ holistická konzultácia pre klientov mimo programy, súčasťou je základná HRV analýza. Je určená najmä ako vstupná konzultácia pre klientov mimo programov.   

Preventívna prehliadka Happy XL (90+HRVmin)

Rozšírená psychosomatická/ holistická konzultácia pre klientov mimo programy, súčasťou je krátka HRV analýza. Je určená najmä ako vstupná konzultácia pre klientov mimo programov.   

Preventívna prehliadka Respiro komplet (120min)

Komplexné vyšetrenie mechanizmu dýchania vhodné pri dýchacích ťažkostiach, pri sklone k hyperventilácii, pri chrápaní, pri tetanickom syndróme, pocitoch nedostatku vzduchu a pod. Súčasťou vyšetrenia je kapnografické vyšetrenie.   

Preventívna prehliadka Respiro základ (60min)

Základné vyšetrenie funkčných porúch dýchania, zamerané najmä na sklon k hyperventilácii alebo pri tetanickom syndróme.  

Preventívna prehliadka Štandard 30min

Základná preventívna prehliadka v rozsahu hradenom poisťovňami u klientov v základných programoch. Je možné ju použiť ako náhradu prehliadky Flexi, ak klient nemá záujem o psychosomatickú konzultáciu. Na priamu úhradu u nekapitovaných pacientov na vlastnú žiadosť, u nepoistených pacientov alebo mimo frekvencie hradenej poisťovňou.  

Prima konzultácia 60min

Základná jednotka psychosomatických konzultácií (60min) u pacientov v programoch Komplet, kde je stanovený počet týchto konzultácií v cene programu. Na priamu úhradu u klientov v programoch Flexi či klientov mimo programy. Štandardne sa neodporúča ako prvé vyšetrenie.

Relaxačná masáž hlavy 45min (Mgr. Miloňová)

Len ako súčasť iných terapií (Body sense, prípadne neurofeedback tréning). Biodynamická masáž hlavy a tváre je určená najmä na uvoľnenie stresu a napätia, ale môže byť prospešná aj pri tenzných bolestiach hlavy, bolestiach tváre, chronickom zápale dutín, napätí v oblasti čeľustného kĺbu a ďalších ťažkostiach. V prípade stavov po úraze, pri silných migrénach, epilepsii alebo iných závažných ochoreniach nás prosím ohľadne vhodnosti kontaktujte vopred. 

SomnoTouch Holter

24-hodinové monitorovanie krvného tlaku (bezmanžetový princíp), oxygenácie krvi, spánku a stresovej analýzy. Vhodné najmä ako monitor krvného tlaku a ako náhrada spánkového vyšetrenia pri podozrení na poruchy dýchania v spánku (spánkové apnoe).   

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min

Základné vyšetrenie spôsobilosti na prácu v prípade nízkorizikového zamestnania, bez EKG a odberov, s vystavením potvrdenia o spôsobilosti. Vyšetrenie sa vykonáva len na priamu platbu.   

Vstupná konzultácia - nový klient

Prvá konzultácia nového klienta v programe, určená na úvodnú konzultáciu s lekárom a administratívnu zmenu lekára. Úhrada sa vzťahuje len na samostatnú konzultáciu, kedy sa klient nerozhodne pre žiadny program. 

Zapožičanie kapnometra na domáci tréning - 1 deň

Zapožičanie kapnometra na 1 deň na domáci tréning dýchania. Na zapožičanie je potrebný súhlas M&B centra, ktorý sa odvíja od aktuálnej dostupnosti prístroja.

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 deň

Qiu je prístroj na domáci HRV biofeedback. Má formu gule, ktorú klient drží pri tréningu v ruke (prípadne je pripojená senzorom na ucho) a cez snímanie pulzovej frekvencie vyhodnocuje jej variabilitu. Tento parameter HRV (heart rate variability - HRV) sa považuje za významný z mnohých fyziologických aj psychologických hľadísk. V medicíne sa využíva na predikciu kardiovaskulárneho rizika, v psychofyziológii slúži na vyhodnotenie stresovej aktivity, vagovej aktivity a rovnováhy autonómnej regulácie. Práca s HRV biofeedbackom sa používa na zlepšenie kardiovaskulárneho rizika (rizika srdcovo-cievnych ochorení), v liečbe hypertenzie či diabetu, na zvyšovanie aktivity parasympatiku (vagu), ktorý má významný protizápalový vplyv a tiež súvisí s citlivosťou/vnímavosťou jedinca voči sebe a svojim telesným pocitom, ale aj voči druhým ľuďom. 

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 týždeň

Qiu je prístroj na domáci HRV biofeedback. Má formu gule, ktorú klient drží pri tréningu v ruke (prípadne je pripojená senzorom na ucho) a cez snímanie pulzovej frekvencie vyhodnocuje jej variabilitu. Tento parameter HRV (heart rate variability - HRV) sa považuje za významný z mnohých fyziologických aj psychologických hľadísk. V medicíne sa využíva na predikciu kardiovaskulárneho rizika, v psychofyziológii slúži na vyhodnotenie stresovej aktivity, vagovej aktivity a rovnováhy autonómnej regulácie. Práca s HRV biofeedbackom sa používa na zlepšenie kardiovaskulárneho rizika (rizika srdcovo-cievnych ochorení), v liečbe hypertenzie či diabetu, na zvyšovanie aktivity parasympatiku (vagu), ktorý má významný protizápalový vplyv a tiež súvisí s citlivosťou/vnímavosťou jedinca voči sebe a svojim telesným pocitom, ale aj voči druhým ľuďom.   

Externé služby

Feldenkrais - terapia deti do 16 r., 50min

Následná terapia deti do 16 rokov- 60min. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Feldenkrais - vstupné vyšetrenie 60min

Prvé vyšetrenie u nového klienta. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Feldenkrais- terapia dospelí 60min

Následná terapia dospelí- 60min. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Kraniosakrálna biodynamika - 60min

Kraniosakrálna biodynamika - 90min

Kraniosakrálna terapia 60min

Kraniosakrálna terapia 60min - možnosť platby len v hotovosti priamo terapeutovi!!

Kraniosakrálna terapia 90min

Kraniosakrálna biodynamika - konzultácia a ošetrenie - možnosť platby len v hotovosti priamo terapeutovi!!

Zapožičanie kapnometra na domáci tréning- 1 týždeň

Zapožičanie kapnometra na 1 týždeň na domáci tréning dýchania. Na zapožičanie je potrebný súhlas M&B centra, ktorý sa odvíja od aktuálnej dostupnosti prístroja.