Rezervácia

Covid antigénový test

Test na antigén nového koronavírusu, robený z výteru z nosohltanu. Výsledok je za 30min. 

Interné služby

Akútne vyšetrenie - infekčné (Covid a podozrenie)

Vzhľadom k aktuálnej situácii sa snažíme oddeliť pacientov s prejavmi akútnej respiračnej infekcie, teda s podozrením na Covid alebo s potvrdenou infekciou)  od ostatných pacientov. Z tohto dôvodu sa prosím v prípade infekcie dýchacích ciest a horúčky objednávajte výhradne na tento typ vyšetrenia.  

Akútne vyšetrenie 10min (bez podozrenia na Covid)

Krátke vyšetrenie akútneho ochorenia (okrem Covid-19 a podozrenia na Covid), určené pre nekomplikované ochorenie. Pri nejasných a komplexných problémoch s potrebou odberov sa prosím objednajte na 20-minútové vyšetrenie.  

Akútne vyšetrenie 20min (bez podozrenia na Covid)

Termín určený pre komplexnejšie alebo nejasné problémy, ktoré vyžadujú komplexnejšie zhodnotenie a prípadne aj odbery.  

Akútne vyšetrenie 20min - Covid

V prípade, že máte potvrdený Covid alebo významné podozrenie naň, konzultujte nás prosím vopred ohľadom potreby alebo vhodnosti vyšetrenia. Na toto vyšetrenie sa objednávajte len po dohode s lekárkou. Toto vyšetrenie je určené len pre registrovaných klientov všeobecnej ambulancie. Ostatní nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom ohľadne dostupnosti vyšetrenia pre neregistrovaných klientov. 

Biodynamická masáž, 50min (MUDr. Lenka Bachratá)

Biodynamické masáže sa obvykle používajú ako súčasť body-psychoterapie na relaxáciu a upokojenie klienta, na uvoľnenie napätia, na lepšie uvedomenie tela a telesných hraníc, na stabilizáciu alebo rozrpúdenie energie. Masáž sa vykonáva s terapeutickým zámerom, objednanie je možné len po predchádzajúcej dohode.

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 110min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o 2-hodinové (110min) stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. Dlhšie konzultácie (80 alebo 110 min) sú vhodné na terapie typu Sandtray (figúrky v pieskovisku) alebo práce s telom.  Ak máte záujem len o jednotlivé konzultácie, zvoľte prosím ako typ vyšetrenia Psychosomatickú konzultáciu rôznej dĺžky.

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 55min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o hodinové (55min) stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. V prípade menej častých stretnutí alebo samostatných psychosomatických konzultácií je potrebné sa objednať na  Prima konzultáciu alebo dlhšiu Happy konzultáciu.  

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 80min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o 80min stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. Dlhšie konzultácie (80 alebo 110 min) sú vhodné na terapie typu Sandtray (figúrky v pieskovisku) alebo práce s telom.   

Dlhodobá terapia (MUDr. Bachratá), 80min

Na tento typ vyšetrenia sa môže klient objednať len po predchádzajúcom súhlase dr. Bachratej podľa aktuálnej dostupnosti. Ide o 80min stretnutie v rámci dlhodobej terapie, ktorou sa myslí aspoň 10 hodinových stretnutí vo frekvencii raz za týždeň, prípadne v prípade dohody raz za dva týždne. Dlhšie konzultácie (80 alebo 110 min) sú vhodné na terapie typu Sandtray (figúrky v pieskovisku) alebo práce s telom.   

EKG + popis 10min

EKG vyšetrenie hradené poisťovňou pre klientov v programoch. Úhrada poisťovňou sa vzťahuje na prípady, kedy je indikované lekárom buď preventívne alebo v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami. Na priamu platbu tiež u nepoisteného klienta alebo na vlastnú žiadosť.

Fyzioterapia 50min

Fyzioterapia v Mind&Body je zameraná na pohybovú rehabilitáciu a viscerálnu manipuláciu v psychosomatickom kontexte. Ponúkame rehabilitáciu dýchania, prácu s bránicou pri žalúdočnom refluxe, prácu s panvovým dnom pri neplodnosti či vertebroviscerálne techniky zamerané na bolesti brucha a malej panvy a ďalšie podporné cvičenia a mäkké techniky pre celkovo lepší pocit zo života. Do nášho primárneho fokusu nepatria bolesti a dysfunkcie pohybového aparátu v súvislosti so športom. Záujem o takéto typy ošetrení posudzujeme individuálne a podľa aktuálnej dostupnosti. 

HRV analýza základná, kontrola 30min

Základné vyšetrenie HRV analýzy pre klientov v programoch Flexi, alebo ako opakované/kontrolné vyšetrenie u klientov mimo programov. V programoch Flexi sa na vyšetrenie prosím objednávajte do diára sestry.   

HRV analýza základná, vstupná 50min

Základná HRV analýza ako prvé vyšetrenie pre klienta mimo programy. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj odobranie anamnézy, základných informácií o pacientovi a vyhodnotenie výsledkov.

HRV biofeedback tréning 30min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV biofeedback tréning 50min

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma. 

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)

24 hodinové monitorovanie EKG s cieľom dlhodobej HRV/stresovej analýzy. Vyšetrenie začína 20 min konzultáciou s naložením prístroja na telo a končí za 24 h opäť 20min konzultáciou so zložením prístroja a vyhodnotením výsledkov. Vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a balíka Prístroje, pre klientov mimo program až po absolvovaní komplexnej konzultácie Happy alebo aspoň vstupnej HRV analýzy 60min. Odporúčame vopred konzultáciu s lekárom.   

Integratívna konzultácia následná, 60min

Integratívna konzultácia vstupná 80min

Komplexná konzultácia zdravotného stavu s integratívnym prístupom. Zameriavame sa na životný štýl, manažment stresu a preferovaný typ stresovej odpovede, na výživu, cirkadiánne rytmy, spánok, dýchanie, držanie tela, pohybové stereotypy, v súvislosti so vznikom aj liečbou rôznych typov ochorení.

Kapnografia základná 30min

Základné kapnografické vyšetrenie (meranie vydychovaného CO2) pri podozrení na hyperventiláciu a poruchu mechanizmu dýchania. Toto základné vyšetrenie dáva len veľmi málo priestoru na zhodnotenie celkového zdravotného stavu klienta a tým aj konkrétne odporučenia. Slúži len na vyhodnotenie, či klient významne hyperventiluje, alebo nie. (Toto základné vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a v balíku Prístroje.) V prípade záujmu o komplexnejšie vyšetrenie, zhodnotenie individuálnych dispozícií klienta a vydanie odporúčaní sú určené Preventívne prehliadky Respiro (základ/komplet).  

Kontrolné vyšetrenie 10min

Krátke kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Kontrolné vyšetrenie 20min

Dlhšie kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.  

Neurofeedback/biofeedback tréning 50min

Dlhodobý neurofeedback/ biofeedback - tréning v rámci terapeutického rozhovoru 50 min

Neurofeedback/biofeedback vstup 80min

Vstupná konzultácia k práci s biofeedbackom/ neurofeedbackom. V úvode terapeut pomocou rozhovoru a dotazníkov zistí aktuálnu situáciu klienta a hlavný problém, ktorý potrebuje riešiť. Na základe toho odporučí postup a určí nastavenia prístroja. Súčasťou vstupnej konzultácie je aj prvý tréning alebo stresová diagnostika. Čo je to biofeedback a neurofeedback, načo slúžia a ako vyzerá tréning s nimi si môžete prečítať na úvodnej strane v sekcii Čo ponúkame. 

Očkovanie - aplikácia očkovacej látky

Očkovanie je v cene programu len v prípade aplikácie vakcín hradených poisťovňou (tetanus, chrípka,..). Priama úhrada sa vzťahuje na očkovanie pred cestou do zahraničia alebo na žiadosť klienta.  

Odber (indikovaný lekárom Mind&Body)

Odber biologického materiálu (krv, výter, moč,..), realizovaný sestrou. Objednanie je možné len po predchádzajúcom vyšetrení lekárom Mind&Body, odbery indikované iným lekárom vykonávame len po predchádzajúcej konzultácii s našim lekárom (s výnimkou predoperačných odberov). Klient sa tiež môže objednať na odbery ako samoplatca, v takom prípade je ale možné, že mu môže byť naúčtovaná navyše ešte interpretácia výsledkov, ak ju bude očakávať od nás. Cena je za výkon odberu pre samoplatcov, parametre požadovaných odberov sa k tomu účtujú samostatne podľa aktuálne platného cenníka.  

Odber predoperačné vyšetrenie

Na odber je možné sa objednať na základe odporučenia operatéra, so správou, v ktorej je uvedená číselný kód operačnej diagnózy. Predoperačné vyšetrenie s odbermi je indikované len pred výkonmi v celkovej anestézii, vrátane výkonov, ktoré nie sú operáciami, ako je kolonoskopia v celkovej anestéze. Drobné operačné výkony v lokálnej anestézii (vrátane operácie očí) predoperačné vyšetrenie nevyžadujú. Predoperačné vyšetrenie je hradené poisťovňou pri výkonoch hradených poisťovňou, inak si ho klient uhrádza sám (najmä pri výkonoch estetického charakteru).

Odber Preventívna prehliadka

Odber sa vykonáva len ako súčasť preventívnej prehliadky, odporúčame ho absolvovať až následne po jej absolvovaní kvôli rozsahu vyšetrovaných parametrov.

Online podporná terapia s Mgr. Žanetou Miloňovou

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva.  Uvedomujeme si potreby a preferencie dnešnej doby a to, že nie každý sa môže fyzicky dostaviť do nášho centra, takže online stretnutie je v takomto prípade ideálna voľba.  Trvanie stretnutia je 50 min. 

Osteopatia dieťa do 10 rokov, 50min

Osteopatia je manuálna terapia, ktorá používa rôzne techniky na uvoľnenie telesných štruktúr najmä pohybového a podporného aparátu a tým dosiahnutie rovnováhy v organizme. V Mind&Body pôsobí osteopatka Zuzka Janáková, ktorá osteopatiu vyštudovala v Londýne, pracuje s dospelými aj deťmi a má v tejto práci dlhoročné skúsenosti z UK a Kanady.  Osteopatiu je možné použiť podobne ako fyzioterapiu pri bolestiach a dysfunkciách pohybového aparátu, ale aj pri viscerálnych a psychosomatických ťažkostiach, ako sa poruchy plodnosti, bolesti v oblasti panvy, problémy s dýchaním, funkčné bolesti brucha, bolesti hlavy a podobne.

Osteopatia štandard 50min

Osteopatia je manuálna terapia, ktorá používa rôzne techniky na uvoľnenie telesných štruktúr najmä pohybového a podporného aparátu a tým dosiahnutie rovnováhy v organizme. V Mind&Body pôsobí osteopatka Zuzka Janáková, ktorá osteopatiu vyštudovala v Londýne, pracuje s dospelými aj deťmi a má v tejto práci dlhoročné skúsenosti z UK a Kanady.  Osteopatiu je možné použiť podobne ako fyzioterapiu pri bolestiach a dysfunkciách pohybového aparátu, ale aj pri viscerálnych a psychosomatických ťažkostiach, ako sa poruchy plodnosti, bolesti v oblasti panvy, problémy s dýchaním, funkčné bolesti brucha, bolesti hlavy a podobne.

Podporná terapia s Mgr. Žanetou Miloňovou 50 min.

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva. 

Podporná terapia, Mgr. Žaneta Miloňová-vstupná 80m

Podporná terapia je na báze Systemického psychoterapeutického štýlu. Systemická terapia je dialóg - spolupráca klienta a terapeuta, pričom klient je považovaný za jediného experta na svoj život. Zameraná je na riešenie problému, ktorý klienta privedie k tomu, že hľadá pomoc. Základom je spoločne nájsť osobné (ale i sociálne) zdroje klienta pre zvládnutie problémovej situácie. Dôležitou charakteristikou je transparentnosť terapeuta, ktorý počas konzultácie reflektuje, čo počúva a ako mu to v rámci jeho vlastného jazyka znie, čo to v ňom vyvoláva. 

Predoperačné vyšetrenie 30min

Vyšetrenie pred operáciou alebo vyšetrením v celkovej anestézii. Vyšetrenie je  u klientov v programoch hradené poisťovňou, ak ide o operáciu hradenú poisťovňou, inak je na priamu platbu. Pri samoplatcovskom režime cena zahŕňa vyšetrenie lekárom, EKG a základné odbery, kam patrí krvný obraz, zrážanlivosť (INR, APTT), základné biochémia (glukóza, urea, kreatinín, AST, ALT, GMT, Na, K, moč chemicky a sediment) a predoperačná serológia (HIV, hepatitída B a C a syfilis). Iné potrebné vyšetrenia podľa typu operácie alebo stavu klienta (napr. RTG srdca a pľúc, echo, doplnkové odbery a podobne) si k tomu buď klient priplatí, alebo prinesie výsledky vyšetrení realizovaných v poslednom období.

Prehliadka Dýchanie 90min

Základné vyšetrenie funkčných porúch mechanizmu dýchania, vrátane zdravotnej a psychosomatickej anamnézy, vyhodnotenia lekárskych vyšetrení, spirometrie, kapnografie a saturácie kyslíka. Vyšetrenie je zamerané na habituálne aj psychosomatické poruchy dýchania, na podozrenie na hyperventiláciu a tetanický syndróm.  

Prehliadka Dýchanie Plus (120min)

Komplexné vyšetrenie mechanizmu dýchania vrátane psychosomatickej a zdravotnej anamnézy, vyhodnotenie lekárskej dokumentácie, kapnografické a spirometrické vyšetrenie, HRV analýza. Súčasťou je aj Somno Holter s 24-hodinovým záznamom saturácia kyslíka, tlaku a EKG. Vyšetrenie je vhodné pri dýchacích ťažkostiach, pri sklone k hyperventilácii, pri chrápaní, pri tetanickom syndróme, pocitoch nedostatku vzduchu, podozrení na spánkové apnoe, ale aj pri niektorých arytmiách a paroxyzmoch fibrilácie predsiení v rámci diagnostiky príčiny.   

Prehliadka Dýchanie Plus (120min)

Komplexné vyšetrenie mechanizmu dýchania vrátane psychosomatickej a zdravotnej anamnézy, vyhodnotenie lekárskej dokumentácie, kapnografické a spirometrické vyšetrenie, HRV analýza. Súčasťou je aj Somno Holter s 24-hodinovým záznamom saturácia kyslíka, tlaku a EKG. Vyšetrenie je vhodné pri dýchacích ťažkostiach, pri sklone k hyperventilácii, pri chrápaní, pri tetanickom syndróme, pocitoch nedostatku vzduchu, podozrení na spánkové apnoe, ale aj pri niektorých arytmiách a paroxyzmoch fibrilácie predsiení v rámci diagnostiky príčiny.   

Prehliadka Flexi 60min

Rozšírená preventívna prehliadka (60min) pre klientov v programoch Flexi. Súčasťou prehliadky je základná HRV analýza 30min, na ktoré je potrebné sa objednať samostatne v diári sestry, a to pred termínom Flexi prehliadky. Na termín prehliadky prosíme priniesť vyplnený dotazník Flexi.   

Preventívna prehliadka Happy 120min

Komplexná integratívna/ psychosomatická preventívna prehliadka určená pre klientov v programoch Komplet.

Preventívna prehliadka Štandard 30min

Základná preventívna prehliadka v rozsahu hradenom poisťovňami u klientov v základných programoch. Je možné ju použiť ako náhradu prehliadky Flexi, ak klient nemá záujem o psychosomatickú konzultáciu. Na priamu úhradu u nekapitovaných pacientov na vlastnú žiadosť, u nepoistených pacientov alebo mimo frekvencie hradenej poisťovňou.  

Prima konzultácia 60min

Psychosomatická alebo integratívna konzultácia určená pre pacientov v programoch Komplet. Nie je určená pre klientov mimo programy.

Psychosomatická konzultácia 120min

Psychosomatická konzultácia komplexná, ideálna pre vstupné vyšetrenie vrátane možnosti komplexnejších terapeutických odporučení a nácvikov.

Psychosomatická konzultácia 60min

Krátka psychosomatická konzultácia pre klientov mimo programy, vhodná najmä ako pokračovacia konzultácia. Ako vstupná môže byť vhodná len pre klientov, ktorí sú dobre zorientovaní vo svojich ťažkostiach a psychosomatická príčina ťažkostí je zrejmá. V ostatných prípadoch odporúčame konzultácie v rozsahu 90 alebo 120min.   

Psychosomatická konzultácia 90min

Psychosomatická konzultácia vhodná svojou dĺžkou na vstupnú konzultáciu.

Psychosomatická konzultácia online 60min

Možnosť psychosomatickej konzultácie na diaľku, ktorá zahŕňa základné naštudovanie základného problému a zaslanej dokumentácie vopred. Termín a podrobnosti je potrebné dohodnúť si s MUDr. Bachratou osobne cez mail info@mindandbody.sk, nie je možné sa objednať do diára.

Relaxačná masáž hlavy 50min (Mgr. Miloňová)

Určená len pre klientov v podpornej terapii, po dohode s terapeutkou. Biodynamická masáž hlavy a tváre je určená najmä na uvoľnenie stresu a napätia, ale môže byť prospešná aj pri tenzných bolestiach hlavy, bolestiach tváre, chronickom zápale dutín, napätí v oblasti čeľustného kĺbu a ďalších ťažkostiach. V prípade stavov po úraze, pri silných migrénach, epilepsii alebo iných závažných ochoreniach nás prosím ohľadne vhodnosti kontaktujte vopred. 

Relaxačná terapia s Mgr. Žanetou Miloňovou 50 min.

Relaxačná terapia je priestor a čas na to, aby ste si našli chvíľu pre seba, svoje telo, myseľ a vnútorný pokoj.  Terapia prebieha pod vedením psychologičky Mgr. Žanety Miloňovej, ktorá vás slovne najskôr prevedie svalovou relaxáciou, naučí vás ako sa sprítomniť a vnímať svoje telo, pocity tu a teraz. Následne príde prehĺbenie relaxácie pomocou liečivého zvuku tibetských misiek.  Cieľom tejto terapie je nielen si v daný okamih oddýchnuť, ale tiež zažiť si skúsenosť, že vaše telo sa vie uvoľniť v rámci bežného dňa, že viete vypnúť či zmierniť kolobeh myšlienok, uľaviť si od zahltenosti podnetmi a byť chvíľu sám so sebou a svojimi pocitmi. 

SomnoTouch Holter

24-hodinové monitorovanie krvného tlaku (bezmanžetový princíp), oxygenácie krvi, spánku a stresovej analýzy. Vhodné najmä ako monitor krvného tlaku a ako náhrada spánkového vyšetrenia pri podozrení na poruchy dýchania v spánku (spánkové apnoe).   

Spirometria

Spirometria je základné vyšetrenie dýchania, zamerané na zhodnotenie dychových objemov a rýchlostí. Využíva sa pri diagnostike rôznych pľúcnych ochorení, napríklad astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby. 

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie + EKG

Lekárske vyšetrenie spôsobilosti na prácu základné + EKG.

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min

Základné vyšetrenie spôsobilosti na prácu v prípade nízkorizikového zamestnania, bez EKG a odberov, s vystavením potvrdenia o spôsobilosti. Vyšetrenie sa vykonáva len na priamu platbu.   

Vstupná konzultácia - nový klient

Prvá konzultácia nového klienta v programe, určená na úvodnú konzultáciu s lekárom a administratívnu zmenu lekára. Úhrada sa vzťahuje len na samostatnú konzultáciu, kedy sa klient nerozhodne pre žiadny program. 

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 deň

Qiu je prístroj na domáci HRV biofeedback. Má formu gule, ktorú klient drží pri tréningu v ruke (prípadne je pripojená senzorom na ucho) a cez snímanie pulzovej frekvencie vyhodnocuje jej variabilitu. Tento parameter HRV (heart rate variability - HRV) sa považuje za významný z mnohých fyziologických aj psychologických hľadísk. V medicíne sa využíva na predikciu kardiovaskulárneho rizika, v psychofyziológii slúži na vyhodnotenie stresovej aktivity, vagovej aktivity a rovnováhy autonómnej regulácie. Práca s HRV biofeedbackom sa používa na zlepšenie kardiovaskulárneho rizika (rizika srdcovo-cievnych ochorení), v liečbe hypertenzie či diabetu, na zvyšovanie aktivity parasympatiku (vagu), ktorý má významný protizápalový vplyv a tiež súvisí s citlivosťou/vnímavosťou jedinca voči sebe a svojim telesným pocitom, ale aj voči druhým ľuďom. 

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 týždeň

Qiu je prístroj na domáci HRV biofeedback. Má formu gule, ktorú klient drží pri tréningu v ruke (prípadne je pripojená senzorom na ucho) a cez snímanie pulzovej frekvencie vyhodnocuje jej variabilitu. Tento parameter HRV (heart rate variability - HRV) sa považuje za významný z mnohých fyziologických aj psychologických hľadísk. V medicíne sa využíva na predikciu kardiovaskulárneho rizika, v psychofyziológii slúži na vyhodnotenie stresovej aktivity, vagovej aktivity a rovnováhy autonómnej regulácie. Práca s HRV biofeedbackom sa používa na zlepšenie kardiovaskulárneho rizika (rizika srdcovo-cievnych ochorení), v liečbe hypertenzie či diabetu, na zvyšovanie aktivity parasympatiku (vagu), ktorý má významný protizápalový vplyv a tiež súvisí s citlivosťou/vnímavosťou jedinca voči sebe a svojim telesným pocitom, ale aj voči druhým ľuďom.   

Externé služby

Feldenkrais - terapia deti do 16 r., 50min

Následná terapia deti do 16 rokov- 60min. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Feldenkrais - vstupné vyšetrenie 60min

Prvé vyšetrenie u nového klienta. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!

Feldenkrais- terapia dospelí 60min

Následná terapia dospelí- 60min. Platba možná len v hotovosti priamo u terapeuta!!