Psychosomatické konzultácie

Ak máte ťažkosti, ktoré môžu súvisieť s vašou životnou situáciou, emočným stavom, prežitými traumami alebo životnými konfliktami, sú psychosomatické konzultácie s MUDr. Lenkou Bachratou určené pre vás. Nejde len o tie ťažkosti, ktoré nemajú vysvetlenie a riešenie v klasickej medicíne: psychosomatickým pohľadom sa vieme pozrieť na mnohé zdravotné problémy a hľadať ich korene a riešenia vo vašom živote.

Kedy sa objednať na psychosomatickú konzultáciu?

Ak máte zdravotné ťažkosti, ktoré nie sú vysvetliteľné medicínskymi vyšetreniami, nereagujú na bežnú liečbu, sú premenlivé v čase, zahlcujúce, oberajúce o energiu a spánok, dlhodobo obmedzujúce bežný život, alebo aj bežné zdravotné ťažkosti, ktoré majú aspoň zdanlivú súvislosť s vašim prežívaním, emóciami, alebo naopak vytesňovaním toho, čo sa vám v živote deje, má zmysel pozrieť sa na ne psychosomatickou optikou.

Našou snahou je porozumieť tomu, ako sa vaša osobnosť, reaktivita, správanie, ale aj stavba a držanie tela vyvíjali v kontexte vašich rodinných a životných situácií, ako ste sa na často náročné výzvy adaptovali a ako tieto adaptačné stratégie ovplyvňujú váš život a vaše zdravie.

Psychosomatická konzultácia 120min

Cena
120,00 €

Psychosomatická konzultácia komplexná, ideálna pre vstupné vyšetrenie vrátane možnosti komplexnejších terapeutických odporučení a nácvikov.

Psychosomatická konzultácia opakovaná, 50min

Cena
60,00 €

Hodinová psychosomatická konzultácia slúži ako pokračovanie po vstupnej psychosomatickej konzultácii pre klientov so záujmom o dlhodobý psychosomatický prístup.