MUDr. Lenka Bachratá

Lenka Bachratá
MUDr. Lenka Bachratá
Všeobecná a psychosomatická lekárka

MUDr. Lenka Bachratá

Po 10 ročnej praxi na pozícii lekára na internom a kardiologickom oddelení a vo všeobecnej ambulancii viacerých súkromných centier sa rozhodla vydať sa na cestu psychosomatickej a integratívnej medicíny, ktorá konečne začína dávať zdraviu a chorobám zmysel.

V roku 2012 založila zdravotné centrum Mind&Body, ktorého myšlienkou bolo poskytovať zdravotnú starostlivosť v psychosomatickom a integratívnom duchu, s individuálnym prístupom, v príjemnom a inšpirujúcom prostredí a s dostatkom času na pacienta.

Obklopila sa odborníkmi, ktorí rozumejú duši a telu a spolu s nimi hľadá spôsoby, ako nájsť a liečiť skutočnú príčinu zdravotných problémov, ale hlavne, ako týmto ochoreniam predchádzať zdravým rozumom, zdravým pohybom a zdravým prístupom k životu.

 

Vzdelanie a prax:

 • 1998 absolvovala 1. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe
 • 2000 - 2001 lekár na internom oddelení FNsP L. Dérera, nemocnica Kramáre
 • 2001 - 2004 lekár na Kardiologickej klinike FN Motol, Praha
 • 2009 - 2010 všeobecný lekár pre dospelých Hedak a.s., Poliklinika Mýtna, Bratislava
 • 2010 - 2011 všeobecný lekár pre dospelých, Medicover   Slovensko, Bratislava
 • 2011 - 2012 spolupráca so spoločnosťami vykonávajúcimi lekárske prehliadky v rámci spôsobilosti na prácu - Pracovná zdravotná služba (pre zamestnancov v administratíve aj vo výrobe) 

Skúšky:

 • 2004 - 1. atestácia z vnútorného lekárstva, Praha
 • 2009 - Európska atestácia zo všeobecného lekárstva, Bratislava

Kurzy:  

 • 2011 - Základný kurz spirometrie (Subkatedra funkčnej diagnostiky)
 • 2011 - 2012 Kurz myoskeletálnej medicíny pre lekárov (akreditovaný dlhodobý kurz, NCO NZO Brno, ČR), ukončený skúškou
 • 2012 - 2014 - dvojročný výcvik v psychoterapii pre pomáhajúce profesie -Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 • 3/2016 - zahájený päťročný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Gestalt dialog, Brno, tréneri: PhDr. Anton Polák, MUDr. Juraj Rektor, MUDr. Helena Fišerová)
 • 3/2017 - 10/2018: 1,5 ročný výcvik biodynamickej psychoterapie zameranej na telo pre psychoterapeutov (tréner: Eli Weidenfeld)
 • 1/2018 zahájený 5,5 ročný výcvik biodynamickej psychoterapie zameranej na telo (Praha, pod vedením Monalisy Boyesen, ďalší lektori: Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Ebba Boyesen)

Jazyky: angličtina, čeština ako druhý materinský jazyk