MUDr. Lenka Bachratá

Lenka Bachratá
MUDr. Lenka Bachratá
Všeobecná a psychosomatická lekárka

MUDr. Lenka Bachratá

Po 10 ročnej praxi na pozícii lekára na internom a kardiologickom oddelení a vo všeobecnej ambulancii viacerých súkromných centier sa rozhodla vydať sa na cestu psychosomatickej medicíny a psychofyziológie, ktorá konečne začína dávať zdraviu a chorobám zmysel.

V roku 2012 som založila zdravotné centrum Mind&Body, ktorého myšlienkou bolo poskytovať zdravotnú starostlivosť v psychosomatickom a integratívnom duchu, s individuálnym prístupom, v príjemnom a inšpirujúcom prostredí a s dostatkom času na pacienta.

Postupne sa snažím budovať prístup založený na psychosomatike a psychofyziológii, ktorý by pomohol lepšie porozumieť individuálnemu nastaveniu a špecifickej psychofyziologickej charakteristike každého jednotlivca.

Aj keď psychosomatika znie mnohým neznalým veci trochu ezotericky, v mojej pracovnej DNA je veľká potreba vedeckého zakotvenia nášho prístupu a komplexného porozumenia problémom, ktoré riešime. Nemám rada zjednodušenia, manipulácie a pseudovedecké interpretácie, preto sa snažím ponúkať len také riešenia, ktorým naozaj verím, aj keď často pre nedostatok výskumu v tomto odbore musíme pracovať len s hypotézami.  

Dôležitým odrazovým mostíkom môjho porozumenia sú výskumy súvisiace so skorou vývojovou traumou, s adaptačnými mechanizmami a stratégiami najmä v kontexte skorých vývojových potrieb a s vplyvom stresových regulačných mechanizmov na telo a zdravie. 

Súčasťou mojej práce sú najmä štandardná všeobecná starostlivosť, psychoterapia (zatiaľ pod supervíziou), psychosomatické konzultácie, psychofyziologické vyšetrenia, biofeedbacky a rôzne ďalšie zmysluplné postupy korelujúce s našou víziou.

 

Vzdelanie a prax:

 • 1992- 1998 1. lekárska fakulta Karlovej Univerzity v Prahe
 • 2000 - 2001 lekár na internom oddelení FNsP L. Dérera, nemocnica Kramáre
 • 2001 - 2004 lekár na Kardiologickej klinike FN Motol, Praha
 • 2009 - 2010 všeobecný lekár pre dospelých Hedak a.s., Poliklinika Mýtna, Bratislava
 • 2010 - 2011 všeobecný lekár pre dospelých, Medicover   Slovensko, Bratislava
 • 2011 - 2012 spolupráca so spoločnosťami vykonávajúcimi lekárske prehliadky v rámci spôsobilosti na prácu - Pracovná zdravotná služba (pre zamestnancov v administratíve aj vo výrobe) 
 • 2012 - súčasnosť Mind&Body zdravotné centrum

Skúšky:

 • 2004 - 1. atestácia z vnútorného lekárstva, Praha
 • 2009 - Európska atestácia zo všeobecného lekárstva, Bratislava

Kurzy a výcviky:  

 • 2011 - Základný kurz spirometrie (Subkatedra funkčnej diagnostiky)
 • 2011 - 2012 Kurz myoskeletálnej medicíny pre lekárov (akreditovaný dlhodobý kurz, NCO NZO Brno, ČR), ukončený skúškou
 • 2012 - 2014 - dvojročný výcvik v psychoterapii pre pomáhajúce profesie -Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 • 2016-2021 -  päťročný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Gestalt dialog, Brno, tréneri: PhDr. Anton Polák, MUDr. Juraj Rektor, MUDr. Helena Fišerová)
 • 3/2017 - 10/2018: 1,5 ročný výcvik biodynamickej psychoterapie zameranej na telo pre psychoterapeutov (tréner: Eli Weidenfeld)
 • 1/2018 zahájený 5,5 ročný výcvik biodynamickej psychoterapie zameranej na telo (Praha, pod vedením Monalisy Boyesen, ďalší lektori: Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Ebba Boyesen)
 • 2019 ročný výcik Práca s traumou pre terapeutov - Eli Weidenfeld
 • 7/2020 - 2/2021 Traumatic Stress Studies, Trauma Research Foundation pod záštitou Bessel van der Kolka. Online kurz základov terapeutickej práce s vývojovou traumou.
 • 2020  - Výcvikový kurz v biofeedbacku ako terapeutickej metóde  - ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
 • 2021 - Základný kurz EEG biofeedbacku, EEG biofeedback institut, Praha
 • 2022 - Bodynamic Foundation, online výcvik, Dánsko

Jazyky: angličtina, čeština ako druhý materinský jazyk