Čo ponúkame

Mind&Body zdravotné centrum ponúka programy všeobecnej zdravotnej starostlivosti rozšírené o integratívny, psychosomatický, psychofyziologický a behaviorálny pohľad na zdravie. Ponúkame tiež samostatnú psychosomatickú a psychoterapeutickú starostlivosť a jednotlivé vyšetrenia zamerané na fyziológiu stresu a psychofyziológiu dýchania, ktoré sú určené na prevenciu a liečbu napríklad problémov s vysokým tlakom, búšením srdca, úzkosťou, hyperventiláciou, tetanickým syndrómom a ďalšími.

  Flexi 1 Flexi 2 Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3
  Objednať Objednať Objednať Objednať Objednať
Cena programu za rok 100,- € 150,- € 350,- € 750,- € 1 500,- €
Všeobecná starostlivosť v rozsahu hradenom zdravotnými poisťovňami          
Komfortné služby Mind&Body x x x x x
Integratívny a psychosomatický prístup s dôrazom na prírodnú liečbu          
Preventívna prehliadka Štandard 30 min          
Preventívna prehliadka Flexi 60min
(rozšírená prehliadka s psychosomatickým pohľadom na zdravie)
 
Raz za dva roky
 
Raz ročne
     
HRV analýza základná 30 min  
Raz za dva roky
 
Raz ročne
 
V balíku Prístroje
 
V balíku Prístroje
 
V balíku Prístroje
Preventívna prehliadka Happy 120min
(komplexná prehliadka s psychosomatickým kontextom) 
     
Raz ročne
 
Raz ročne
 
Raz ročne
Lekár na drôte
(možnosť konzultácií s lekárom telefonicky alebo mailom aj mimo ordinačnej doby)
         
Balík Prístroje
(psychofyziologické vyšetrenia a práca s biofeedbackom: HRV analýza, holter a feedback, kapnografia, SomnoTouch spánkový a tlakový holter)
         
Prima konzultácia 60min
(základná jednotka dlhodobej psychosomatickej práce – psychoterapia, biodynamické masáže, doplnkové metódy, nutričná podpora,..)
     
3x ročne
 
11x ročne
 
25x ročne
Dostupnosť programov 99 99 99 99 99

 

Programy celoročnej starostlivosti

Základné programy

Základné programy sú určené najmä pre ľudí, ktorí nemajú väčšie zdravotné problémy, ale majú záujem o holistický a psychosomatický prístup v zdravotnej starostlivosti. Komplexná preventívna prehliadka postavená na psychosomatickom dotazníku nám pomáha porozumieť osobnostným špecifikám klienta a spoznať jeho príbeh, aby sme lepšie rozumeli jeho psychosomatickej dynamike a špecifickým adaptáciám, ktoré majú priamy súvis s individuálnymi zdravotnými dispozíciami. 

Program MB flexi 1
(Preventívna prehliadka Flexi 60 + HRV analýza 30min)
100,- € / rok

Program MB flexi 2
(Preventívna prehliadka Flexi 60 + HRV analýza 30min)
150,- € / rok

Komplexné programy

Tieto komplexné programy sú určené pre záujemcov o komplexnú preventívnu starostlivosť alebo na priame riešenie zdravotného problému. Zahŕňajú každoročnú komplexnú psychosomatickú konzultáciu/ prehliadku, spektrum fyziologických vyšetrení (dýchanie, stresová aktivácia,..) a nadštandardné konzultácie s lekárom. Okrem toho je v nich obsiahnutý variabilný počet hodín psychosomatických konzultácií alebo inej terapeutickej práce podľa individuálnej potreby klienta (Prima konzultácie: práca s relaxáciou, telesným uvedomením, optimalizácia dychového mechanizmu, biodynamické masáže na uvoľnenie stresového napätia a ďalšie). 

Program MB komplet 1
(základ komplet + 3x Prima konzultácia (cca 3x/ mes.)
350,- € / rok

Program MB komplet 2
(základ komplet + 11x Prima konzultácia (cca 1x/ mes.)
750,- € / rok

Program MB komplet 3
(základ komplet + 25x Prima konzultácia (cca á 2 týž.)
1500,- € / rok