Čo ponúkame

Mind&Body zdravotné centrum ponúka programy všeobecnej zdravotnej starostlivosti rozšírené o integratívny, psychosomatický, psychofyziologický a behaviorálny pohľad na zdravie. Ponúkame tiež samostatnú psychosomatickú a psychoterapeutickú starostlivosť a jednotlivé vyšetrenia zamerané na fyziológiu stresu a psychofyziológiu dýchania, ktoré sú určené na prevenciu a liečbu napríklad problémov s vysokým tlakom, búšením srdca, úzkosťou, hyperventiláciou, tetanickým syndrómom a ďalšími.

  Flexi 1 Flexi 2 Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3
  Objednať Objednať Objednať Objednať Objednať
Cena programu za rok 100,- € 150,- € 350,- € 750,- € 1 500,- €
Všeobecná starostlivosť v rozsahu hradenom zdravotnými poisťovňami          
Komfortné služby Mind&Body x x x x x
Integratívny a psychosomatický prístup s dôrazom na prírodnú liečbu          
Preventívna prehliadka Štandard 30 min          
Preventívna prehliadka Flexi 60min
(rozšírená prehliadka s psychosomatickým pohľadom na zdravie)
 
Raz za dva roky
 
Raz ročne
     
HRV analýza základná 30 min  
Raz za dva roky
 
Raz ročne
 
V balíku Prístroje
 
V balíku Prístroje
 
V balíku Prístroje
Preventívna prehliadka Happy 120min
(komplexná prehliadka s psychosomatickým kontextom) 
     
Raz ročne
 
Raz ročne
 
Raz ročne
Lekár na drôte
(možnosť konzultácií s lekárom telefonicky alebo mailom aj mimo ordinačnej doby)
         
Balík Prístroje
(psychofyziologické vyšetrenia a práca s biofeedbackom: HRV analýza, holter a feedback, kapnografia, SomnoTouch spánkový a tlakový holter)
         
Prima konzultácia 60min
(základná jednotka dlhodobej psychosomatickej práce – psychoterapia, biodynamické masáže, doplnkové metódy, nutričná podpora,..)
     
3x ročne
 
11x ročne
 
25x ročne
Dostupnosť programov 99 99 99 99 99

 

Programy celoročnej starostlivosti

Základné programy

Základné programy sú určené najmä pre ľudí, ktorí nemajú väčšie zdravotné problémy, ale majú záujem o holistický a psychosomatický prístup v zdravotnej starostlivosti. Komplexná preventívna prehliadka postavená na psychosomatickom dotazníku nám pomáha porozumieť osobnostným špecifikám klienta a spoznať jeho príbeh, aby sme lepšie rozumeli jeho psychosomatickej dynamike a špecifickým adaptáciám, ktoré majú priamy súvis s individuálnymi zdravotnými dispozíciami. 

Program MB flexi 1
(Preventívna prehliadka Flexi 60 + HRV analýza 30min)
100,- € / rok

Program MB flexi 2
(Preventívna prehliadka Flexi 60 + HRV analýza 30min)
150,- € / rok

Komplexné programy

Tieto komplexné programy sú určené pre záujemcov o komplexnú preventívnu starostlivosť alebo na priame riešenie zdravotného problému. Zahŕňajú každoročnú komplexnú psychosomatickú konzultáciu/ prehliadku, spektrum fyziologických vyšetrení (dýchanie, stresová aktivácia,..) a nadštandardné konzultácie s lekárom. Okrem toho je v nich obsiahnutý variabilný počet hodín psychosomatických konzultácií alebo inej terapeutickej práce podľa individuálnej potreby klienta (Prima konzultácie: práca s relaxáciou, telesným uvedomením, optimalizácia dychového mechanizmu, biodynamické masáže na uvoľnenie stresového napätia a ďalšie). 

Program MB komplet 1
(základ komplet + 3x Prima konzultácia (cca 3x/ mes.)
350,- € / rok

Program MB komplet 2
(základ komplet + 11x Prima konzultácia (cca 1x/ mes.)
750,- € / rok

Program MB komplet 3
(základ komplet + 25x Prima konzultácia (cca á 2 týž.)
1500,- € / rok

Samostatné konzultácie

Okrem celoročných programov ponúkame aj jednorazové komplexné alebo špeciálne zamerané konzultácie a vyšetrenia pre klientov, ktorí majú záujem pozrieť sa na svoje zdravotné ťažkosti komplexným psychosomatickým pohľadom.

Vyšetrenia

Preventívna prehliadka Happy (60+HRVmin)
(Základná skrátená psychosomatická/holistická prehliadka + HRV analýza 30min)
65,- €

Preventívna prehliadka Happy XL (90+HRVmin)
(Je rozšírením prehliadky Happy. 90 min + HRV analýza 30min)
85,- €

Prima konzultácia 60min
(Ide o základnú terapeutickú jednotku)
50,- €

Dlhodobá psychosomatická liečba (60min)
(Psychoterapia - kontrakt na 10 a viac hodín)
40,- €

Preventívna prehliadka Respiro základ (60min)
(Preventívna prehliadka 60min - určená najmä na posúdenie porúch mechanizmu dýchania.)
45,- €

Preventívna prehliadka Respiro komplet (120min)
(Rozšírená verzia prehliadky Respiro základ, v ktorej hľadáme súvislosti porúch dýchania)
85,- €

Funkčná diagnostika

HRV analýza (heart rate variability, variabilita srdcového rytmu) je vyšetrenie zamerané najmä na aktiváciu stresovej reakcie v tele a schopnosti relaxácie. Dáva nám ale tiež informáciu o type osobnosti v zmysle reaktivity na podnety a adaptačnej schopnosti, čo priamo súvisí so schopnosťou udržať si zdravie.  

HRV vyšetrenia

HRV analýza základná, vstupná 60min
(HRV analýza 60min)
40,- €

HRV analýza základná, kontrola 30min
(HRV analýza 30min)
20,- €

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)
(24 hodinový monitoring EKG)
30,- €

Vyšetrenie dýchania a hyperventilácie

Dýchanie je jedným z najdôležitejších mechanizmov nášho tela nielen pre zabezpečenie kyslíka pre fungovanie mozgu a ďalších orgánov. Má aj množstvo ďalších fyziologických funkcií, napríklad udržiavanie pH vnútorného prostredia, ale tiež veľa psychologických funkcií.

Vyšetrenia

Preventívna prehliadka Respiro základ (60min)
(Posúdenie porúch mechanizmu dýchania)
45,- €

Preventívna prehliadka Respiro komplet (120min)
(Súvislosti porúch dýchania)
85,- €

Kapnografická analýza základná  (30min)
(Pri podozrení na hyperventiláciu)
25,- €

 

Tlakový/spánkový holter

SomnoTouch Holter
(24 hodinové monitorovanie krvného tlaku)
40,- €