Neurofeedback

Neurofeedback (alebo EEG biofeedback) je revolučná metóda, ktorá nám dáva možnosť meniť fungovanie vlastného mozgu. Cieľom neurofeedbacku je harmonizácia a regulácia mozgových vĺn. Výskumy dokazujú, že pri dlhodobom tréningu je možné fungovanie nášho mozgu zmeniť aj natrvalo. Neurofeedback je možné využiť ako kondičný tréning (pre relaxáciu či zvýšenie pozornosti v práci), ale aj ako podpornú liečbu pri rôznych psychologických aj fyzických ťažkostiach (napr. poruchy spánku, migrény, úzkosť, depresia, poruchy pozornosti, a iné). Výhodou neurofeedbacku je jeho neinvazívnosť a minimum nežiadúcich účinkov.

Ako neurofeedback funguje?

 

Neurofeedbackové zariadenie sníma mozgové vlny vďaka malým elektródam, ktoré sú za pomocou špeciálneho gélu pripojené na klientovu hlavu. Tieto elektródy následne prenášajú informácie o klientových mozgových vlnách do softvéru. Klient vidí informácie o fungovaní vlastného mozgu na obrazovke pomocou grafického zobrazenia ako napríklad cez hru, hudbu, či animáciu. Obrazovka počítača nám teda pri neurofeedbacku slúži ako zrkadlo pre náš mozog.

 

Keď softvér vyhodnotí, že Vaše mozgové vlny sú optimálne, ste softvérom odmenený – napríklad príjemnou hudbou, alebo výhrou v hre. Ak sú ale mozgové vlny naopak neoptimálne, softvér Vám odmenu neponúkne. Váš mozog si začne spájať produkciu optimálnych mozgových vĺn s príjemnými podnetmi, ako napr. hudba či výhra v hre. Cez túto asociáciu sa Váš mozog počas niekoľkých sedení naučí produkovať žiadané mozgové vlny aj mimo neurofeedback tréning. Neurofeedback si môžeme predstaviť ako posilovňu pre náš mozog – čím dlhšie a intezívnejšie trénujeme určitý sval, tým sa stáva silnejším a výkonnejším. Rovnaký princíp platí aj pri našom mozgu. Najnovšie štúdie ukazujú, že náš mozog je neuroplastický aj počas dospelosti, čo znamená, že vieme vďaka pomôckam ako sú neurofeedback, či meditačné cvičenia, zmeniť biologické fungovanie nášho mozgu.

Frekvencia mozgových vĺn súvisí s úrovňou nabudenia a aktivácie. Nízke frekvencie sú spojené s upokojením až spánkom a vysoké zasa s pozornosťou, nabudením až svalovou aktiváciou. Preto správnym tréningom môžeme ovplyvniť spánok či stavy nadmerného nabudenia a úzkosti.

Neurofeedback v Mind & Body – ako prebieha vyšetrenie a neurofeedback tréning u nás?

Neurofeedback tréning a vstupné vyšetrenie sa vykonávajú ambulantne. Prvé stretnutie zahŕňa vstupný rozhovor a anamnézu s psychológom. Na základe Vašich individuálnych ťažkostí a požiadaviek pre Vás navrhneme tréningový plán. Aby účinky neurofeedbacku boli dlhodobé, odporúčame 10-20 sedení vo frevenkcii jeden krát za týždeň. Jedno neurofeedback sedenie trvá približne hodinu.

V Mind & Body vychádzame z princípov metódy manželov Othmerových a ich inštitútu v Kalifornii, USA. Manželia Othmerovci sa venujú výskumu, ako aj terapii v sfére neurofeedbacku už od roku 1985. Výhodou tejto metódy je individuálny prístup ku klientovi, ako aj optimalizácia tréningu na základe dlhoročných výskumov. V našej ambulancií disponujeme inovatívnym neurofeedback prístrojom od spoločnosti Mind Media.

Pre aké ťažkosti je neurofeedback vhodný?

  • Kondičný tréning – zlepšenie pozornosti a výkonu pri práci a športe
  • Úzkosti a úzkostné poruchy
  • Poruchy pozornosti (ADD, ADHD) a poruchy učenia
  • Depresia
  • Bolesti hlavy a migrény
  • Problémy s pamäťou
  • Poruchy spánku (nespavosť, prebúdzanie sa počas noci)
  • Doplnková liečba pri rekonvalenscencí po zraneniach mozgu

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na kontaktoch recepcie.