Kontrolné vyšetrenie 10min

Kontrolné vyšetrenie 10min
Cena
10,00 €

Krátke kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.