Preventívna prehliadka Štandard 30min

Preventívna prehliadka Štandard 30min
Cena
60,00 €

Základná preventívna prehliadka v rozsahu hradenom poisťovňami u klientov v základných programoch. Je možné ju použiť ako náhradu prehliadky Flexi, ak klient nemá záujem o psychosomatickú konzultáciu.

Na priamu úhradu u nekapitovaných pacientov na vlastnú žiadosť, u nepoistených pacientov alebo mimo frekvencie hradenej poisťovňou.