Prihlásenie

Ak ste už klientom všeobecnej ambulancie Mind&Body, pravdepodobne Vám už bolo vytvorené Vaše osobné konto, ku ktorému sa dostanete vyžiadaním nového hesla cez vašu emailovú adresu. Ak sa Vám takto nepodarí ku svojmu kontu dostať, môže to mať dve hlavné príčiny:

  1. Konto je vytvorené na Vašu inú mailovú adresu. Riešenie: overte si v Mind&Body, na ktorú adresu bolo konto vytvorené
  2. Nemáte uhradený platný program Mind&Body, preto Vám konto nebolo vytvorené. Riešenie: vytvorte si svoje konto, zvoľte si program a uhraďte ho cez platobnú bránu na stránke