Zapožičanie Qiu 1 týždeň

Zapožičanie Qiu 1 týždeň
Cena
0,10 €

Dostupné len pre klientov, ktorí majú v danej chvíli zapožičaný HRV biofeedback (Qiu) a chcú predĺžiť zapožičanie, bez dodatočnej konzultácie výsledkov.