Nové mailové adresy pre klientov všeobecnej ambulancie

Vážení klienti,

Od 1.11.2022 budeme pre konzultácie špecifických stavov používať výhradne nové mailové adresy, kam prosím smerujte svoje požiadavky nasledovne.

 

Pre žiadosť o opakovaný predpis liekov (dlhodobá liečba):                lieky@mindandbody.sk

Pre konzultáciu zdravotného stavu:*                                                    zdravie@mindandbody.sk

Pre informácie o psychologických službách:                                        psycholog@mindandbody.sk

 

*Pri potrebe konzultovať zdravotný stav prosím zvážte, akú formu kontaktu zvolíte: či sa rozhodnete pri osobnú návštevu, mailovú alebo telefonickú konzultáciu.

1. Osobná návšteva: vrelo odporúčame, ak je na stanovenie diagnózy a liečby potrebné fyzikálne vyšetrenie (popočúvanie, prehmatanie,.. alebo odbery, EKG či iné vyšetrenie). Ak nejde o banálnu nádchu alebo iné mierne zdravotné príznaky, zvážte prosím prednostne tento spôsob kontaktu, aby nedošlo k zbytočnému zdržaniu. Pre preťaženosť recepcie je ideálne objednávať sa online, a to na akútne vyšetrenie, ideálne v ranných hodinách medzi 8.00 a 10.00 (pondelky, stredy a piatky), najmä ak sú potrebné odbery.

2. Telefonická konzultácia s recepciou (0903 534 112): ak chcete napríklad nahlásiť Covid alebo iné mierne ochorenie bez potreby lekárskeho vyšetrenia, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba PN, kontakt s recepciou je obvykle postačujúci. Počítajte s tým, že recepcia bude pre zápis potrebovať niektoré údaje ohľadne ochorenia alebo iné technické informácie.

3 .Telefonická konzultácia s MUDr. Bachratou (0903 534 112): je možná obvykle len v časoch na to určených, ktoré sú vyznačené v tabuľke na tejto stránke: https://mindandbody.sk/node/46. Ak potrebujete konzultovať zdravotný stav, ktorý nevyžaduje osobné vyšetrenie, ak chcete skonzultovať výsledky alebo poradiť s liečbou, je táto forma kontaktu ideálna. Nie je bohužiaľ možné objednať sa na telefonickú konzultáciu na presne určenú dobu a prosím vás, aby ste na tento účel nevyužívali rezervácie v akútnych termínoch. Ak potrebujete telefonovať s lekárkou kvôli akútnemu stavu čo najskôr, kontaktujte prosím recepciu, ktorá posúdi naliehavosť problému. Nie je ale v našom záujme uprednostňovať klientov, ktorým sa nechce prísť na osobnú návštevu, pred tými, ktorí sú na ňu objednaní, pokiaľ nejde o naliehavosť zdravotného stavu.

4. Mailová konzultácia zdravotného stavu (zdravie@mindandbody.sk): Vzhľadom k narastajúcemu počtu žiadostí o mailovú konzultáciu vás musíme upozorniť, že nie je v časových možnostiach MUDr. Bachratej odpovedať na všetky maily obratom. Možnosť odpovede je obvykle v hodinách, niekedy aj v dňoch. Preto prichádzajúce maily na zdravie@mindandbody.sk budú triedené podľa priorít a vašich potrieb. Ak chcete riešiť akútny zdravotný stav, ktorý bude zrejme vyžadovať vyšetrenie alebo odbery, nie je tento spôsob kontaktu vhodný. Tiež neodporúčame konzultovať mailom komplexné zdravotné problémy, ktoré vyžadujú veľa doplňujúcich informácií a komplexnú odpoveď. V takomto prípade prosím zvoľte ideálne osobnú návštevu (kontrolné vyšetrenie 10-20 min) alebo telefonickú konzultáciu vo vyhradenom čase - viď vyššie.

5. Mailová konzultácia s MUDr. Bachratou na mail lenka.bachrata@mindandbody.sk bude od 1.11.2022 určená len pre klientov v programoch Komplet, a to najmä na zhodnotenia akútnych zdravotných ťažkostí mimo pracovnú dobu (Balík Lekár na telefóne 24/7).

Túto mailovú adresu nebude MUDr. Bachratá počas pracovnej doby sledovať, preto prosíme aj klientov v programoch Komplet, aby počas pracovnej doby využívali mail zdravie@mindandbody.sk, najmä ak ide o neodkladné záležitosti vrátane potreby vystavenie PN, ktoré nie je možné spätne.