Skupinové cvičenia na dýchanie, panvu a chrbát Feldenkraisova metóda

Vážení klienti,

na základe Vašich požiadaviek a potrieb sme v spolupráci s lektorkou Feldenkraisovej metódy Miroslavou Kovářovou pripravili na túto zimu krátke bloky skupinových cvičení, zameraných na špecifické problémy. 

Ide o tzv. ATM cvičenia (Awareness through movement, alebo uvedomenie cez pohyb), ktoré sú vo svojom princípe veľmi jednoduché, napomáhajú porozumeniu pohybu a obnovujú prirodzené pohybové vzorce. 

Lekcie v dĺžke trvanie 60min budú prebiehať v malých skupinkách 4-5 ľudí v priestoroch Mind&Body centra. Každá séria je zložená zo štyroch lekcií, ktoré budú prebiehať vždy v pondelok o 18.30 hod. 

Cena série je 40€ (10€/os./lekcia) a je možné ju zakúpiť len ako celok, so splatnosťou vopred. 

V prípade neprítomnosti z dôvodu choroby alebo karantény bude účastníkovi poskytnutá náhrada vo forme nahrávky obsahu danej lekcie. 

Cvičenie bude prebiehať v prirodzene vetranej miestnosti, cvičiť sa bude podľa nariadení v rúškach. Keďže ale nejde o fyzicky náročné cvičenie, nemalo by to spôsobovať subjektívne ťažkosti. 

Prihlasujte sa prosím na adrese kovarova.mira@gmail.com, kde získate aj ďalšie informácie. Rezervácia bude platná po zaplatení poplatku.

Viac informácií o metóde na www.feldenkrais.abp.sk

 

Téma 1: DYCH
termín: pondelky 5., 12., 19. a 26.10.2020 od 18.30 hod.  

Dych je podmienkou života. Dýchanie je nutné pre našu existenciu, lebo každá bunka v tele potrebuje pre svoj život neustály prísun kyslíka, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou biochemických procesov, ktoré udržujú naše telo v činnosti. Dýchanie si často vôbec neuvedomujeme, pretože to je automatický proces, ale môžeme sa naučiť ako ho v prípade potreby riadiť a kontrolovať vôľou.

Feldenkraisova metóda je veľmi dobrá v tom, že nám pomáha uvedomiť si a následne i zmeniť nesprávne zvyky pri rôznych aktivitách. Poskytuje nám nové možnosti organizácie tela a pohybu a vytvára tak príležitosť na funkčné využívanie a rozvíjanie dispozícii tela. Séria štyroch lekcií bude zameraná na prácu s dychom. Prostredníctvom cvičenia získate nástroje, pomocou ktorých si budete lepšie uvedomovať ako dýchate, a ako sa dá dych vedome usmerniť.  

 • Vysvetlíme si, ktoré časti tela spolupracujú na procese dýchania.
 • Naučíte sa, ako mobilizovať oblasť hrudníka a trupu pre plnší dych.
 • Porozumiete tomu, že neexistuje „jeden správny“ spôsob dýchania.
 • Naučíte sa vnímať, ako vaše telo dýcha a ako môžete s dychom pracovať.

 

Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže pri prekonávaní dlhodobého a návykového držania tela, ktoré vám bráni zlepšiť kapacitu a kvalitu toho ako dýchate.

Téma 2: PANVA
termín: pondelky 2., 9., 16. a 23.11.2020 od 18.30 hod

Panva zohráva pri pohybe tela kľúčovú úlohu či už sedíme, stojíme alebo sa hýbeme v priestore. Bedrové kĺby sú pri pohybe permanentne zaťažované, pôsobí na ne váha torza zvrchu a zospodu spracovávajú nárazy dolných končatín na podložku pri chôdzi a pohybe. Flexibilita a mobilita panvy je potrebná pre funkčný pohyb celého tela, ktoré neustále odoláva ťahu gravitácie. Bedrové kĺby sú časťou tela ktorá sa s pribúdajúcim vekom stáva veľmi zraniteľnou.

Feldenkraisova metóda je veľmi dobrá v tom, že nám pomáha uvedomiť si a následne i zmeniť nesprávne zvyky pri rôznych aktivitách. Poskytuje nám nové možnosti organizácie tela a pohybu a vytvára tak príležitosť na funkčné využívanie a rozvíjanie dispozícii tela. Séria štyroch lekcií bude zameraná na prácu s panvou. Prostredníctvom cvičenia získate nástroje, pomocou ktorých si budete lepšie uvedomovať ako bez poškodzovania rozhýbať panvu a bedrové kĺby, pocítite podporu a následne ľahkosť vášho pohybu.  

 • Vysvetlíme si, akú stavbu má panva a aké úlohy plní pri pohybe.
 • Naučíte sa, ako zlepšiť mobilitu panvy a bedrových kĺbov.
 • Porozumiete tomu, aký vzťah má panva a bedrové kĺby s chrbticou, hrudníkom a hlavou.
 • Naučíte sa vnímať, ako postavenie panvy vplýva na celkovú stabilitu tela.

Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže zredukovať napätie a tlak v bedrových kĺboch, uvedomiť si oblasť panvy a vďaka tomu i podporu celej kostry.

Téma 3: FLEXIBILNÁ CHRBTICA
termín: pondelky 30.11, 7., 14. a 21.12.2020, od 18.30 hod 

Problémy chrbta sú rôzneho druhu a rozsahu. Od malých, život znepríjemňujúcich bolestí až po vážne chronické stavy, vážne obmedzujúce kvalitu života. Bez ohľadu na typ diagnózy, problémy chrbta môžu byť vyvolané i nevedome, našimi zvykmi a spôsobom, akým vykonávame bežné aktivity.

Feldenkraisova metóda je veľmi dobrá v tom, že nám pomáha uvedomiť si a následne i zmeniť nesprávne zvyky pri rôznych aktivitách. Poskytuje nám nové možnosti organizácie tela a pohybu a vytvára tak príležitosť na liečbu a zlepšenie problémov a bolesti. Séria štyroch lekcií bude zameraná na chrbticu. Prostredníctvom cvičenia získate nástroje, pomocou ktorých sa budete vedieť  zotaviť resp. vyhnúť problémom spojených s bolesťami chrbta.  

 • Vysvetlíme si stavbu chrbtice a jej základné funkčné možnosti.
 • Porozumiete tomu, akú funkciu plní chrbtica pri vzpriamenom postoji tela a ako pôsobí proti ťahu gravitácie.
 • Naučíte sa ako mobilizovať celú kostru a získať tak lepšiu podporu tela.
 • Naučíte sa nástroje Feldenkraisovej metódy, ktoré vám pomôžu udržať komfort a flexibilitu vášho chrbta.

Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže pri prekonávaní dlhodobého a návykového držania tela.