Ako sa stať novým klientom

Upozornenie!
Od septembra 2020 sme pre naplnenú kapacitu pozastavili prijímanie nových klientov do oboch programov Flexi. V programoch Komplet je posledných niekoľko voľných miest. Toto pozastavenie je platné aj v prípade, že sa v ponukovej tabuľke zobrazuje voľná kapacita.
V prípade záujmu pošlite prosím Váš kontakt a informáciu o záujme mailom na adresu recepcie. Ak sa kapacita uvoľní, budeme Vás kontaktovať.

Ak máte záujem využívať naše služby, postupujte prosím podľa nasledovných krokov. 
Dovoľujeme si upozorniť, že Mind&Body s.r.o. ponúka len služby, ktoré sú v rezervačnom systéme označené ako „interné služby“. 
Služby, ktoré poskytujú iní poskytovatelia v budove Mind&Body centra, sú pre potrebu objednania označené ako „externé služby“. Niektoré externé služby (Feldenkraisova metóda, kraniosakrálna biodynamika) je možné objednať cez online rezervačný systém. 
Na ostatné (psychologické a poradenské služby Mgr. Andrey Vanyovej a Mgr. Andreja Jeleníka) sa objednávajte priamo u konkrétneho terapeuta na ieho uvedených kontaktoch. Všetky externé služby je možné platiť len v hotovosti u konkrétneho terapeuta. Informácie o externých službách poskytujú priamo ich poskytovatelia prostredníctvom svojich kontaktov uvedených v menu - Externisti pod našou strechou.  
 

Ak máte záujem o integratívne a psychosomatické služby Mind&Body, prečítajte si prosím pozorne nasledovné pokyny.

1. Prečítajte si prosím najskôr v menu O nás informácie o našom prístupe, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či naša starostlivosť bude zodpovedať vašim predstavám a očakávaniam.

2. Rozhodnite sa, či máte záujem stať sa našim zmluvným klientom a využívať komplexnú integratívnu starostlivosť vrátane všeobecnej zdravotnej starostlivosti hradenej poisťovňami, alebo máte záujem len o psychosomatické služby, psychoterapiu alebo iné jednorazové vyšetrenia, napríklad zamerané na stres či dýchanie.

  • Ak sa rozhodnete stať sa našim zmluvným klientom, zvoľte si program, ktorý vám vyhovuje, z našej aktuálnej ponuky a na rovnakej stránke skontrolujte, či je v danom programe voľné miesto. 
  • Ak áno, vytvorte si svoje osobné konto a cez neho vyberte a zakúpte zvolený program.
  • Cez rezervačný systém sa objednajte na „Vstupné vyšetrenie nový klient“, v rámci ktorého budú doriešené ďalšie administratívne úkony spojené so zmenou všeobecného lekára. Súčasťou je tiež krátka konzultácia s lekárkou. Na stretnutie si prosím prineste občiansky preukaz, kartičku poistenca a meno a adresu vášho doterajšieho všeobecného lekára. Ak máte doma vašu zdravotnú dokumentáciu alebo dôležité lekárske správy, prineste prosím aj tie.
  • Ďalším krokom je objednanie sa na vstupnú psychosomatickú konzultáciu Happy 120 min, ktorá je vstupom do ďalšej starostlivosti.      
  • Ak máte záujem stať sa našim zmluvným klientom, ale neviete sa rozhodnúť, ktorý program by vám vyhovoval, vytvorte si osobné konto a objednajte sa na Vstupné vyšetrenie nový klient. Zvoľte platbu v hotovosti a v prípade, že sa rozhodnete pre nejaký program, vyšetrenie vám samozrejme nebude zvlášť účtované.
  • Ak sa rozhodnete pre program, v ktorom aktuálne nie je voľná kapacita, kontaktujte prosím recepciu – budeme vás informovať, ak sa v programe uvoľní miesto.    
  • Ak máte záujem o samostatné psychosomatické služby alebo psycho-neuro-fyziologické vyšetrenia (HRV analýza, Respiro vyšetrenia,..), vytvorte si na stránke osobné konto a zvoľte si službu, o ktorú máte záujem. Ak si službu zakúpite, môžete sa na ňu objednať ihneď, alebo kedykoľvek neskôr počas jedného roka od zakúpenia.  
  • V prípade záujmu o dlhodobú psychoterapiu/ psychosomatickú liečbu u MUDr. Bachratej nás prosím kontaktujte vopred, pretože kapacita na dlhodobú liečbu je obmedzená jej aktuálnou vyťaženosťou. Dlhodobou psychoterapiou/ psychosomatickou liečbou sa pre tento účel rozumie účasť na hodinových sedeniach (konzultácia Prima) vo frekvencii optimálne raz za týždeň, v počte 10 a viac hodín, čerpaných ideálne vo frekvencii raz za týždeň ,alebo počas maximálne 6 mesiacov.

Ak máte nejasnosti alebo otázky ohľadom našich služieb, kontaktujte prosím recepciu na kontaktoch: 0903 534 112 alebo info@mindandbody.sk.