NEUROFEEDBACK

Naučíme váš mozog fungovať vyrovnanejšie.

Neurofeedback je moderná psychologická prístrojová metóda, ktorá nám dáva možnosť, vďaka biologickej spätnej väzbe, trénovať fungovanie vlastného mozgu. Neurofeedback prístroj sníma aktivitu nášho mozgu, vyhodnocuje ju a dáva možnosť ju ovplyvniť želaným smerom prostredníctvom spätnej väzby. Vďaka tomu činnosť mozgu reguluje, vyrovnáva a stabilizuje.

V našom medicínskom centre pracujeme touto metódou v rámci psychoterapeutického kontextu. Výskumy potvrdzujú, že neurofeedback významne zvyšuje účinnosť psychoterapie najmä pri posttraumatickej stresovej poruche, ale aj pri mnohých iných psychických aj psychosomatických ťažkostiach. Znamená to, že nejde len o mechanický tréning, ale vnímame vás individuálne,  s dostatkom času na rozhovor i na vaše otázky.

Ako prebieha Neurofeedback?

Pohodlne sa usadíte v kresle (môžete aj ležať) a pripojíme vám dve elektródy na hlavu. Prístroj číta elektrickú aktivitu vášho mozgu a vy len pozeráte zvolené video alebo počúvate hudbu a váš mozog sa sám učí aktivovať tie frekvencie, ktoré sú optimálne pre vaše harmonické fungovanie. Porozprávame sa o tom, ako sa cítite a s čím by ste chceli pomôcť. Ak chodíte pravidelne, prejdeme si pozorované zmeny medzi sedeniami, aké pokroky ste si na sebe všimli či nevšimli. V prípade, že to uznáme za vhodné, pred samotným tréningom vás skúsime sprítomniť a uvoľniť cez zníženie nabudenia v tele, v podobe techník riadenej svalovej a mentálnej relaxácie.

Neurofeedback najčastejšie odporúčame klientom s ťažkosťami ako sú:

  • Únava, vyčerpanie, vyhorenie
  • Vysoká citlivosť na podnety, hypersenzitívne osoby
  • Problémy so spánkom
  • Bolesti hlavy, migréna
  • Úzkosť, telesné aj psychické napätie, nervozita
  • Depresia, náhle zmeny nálad
  • Brain fog (mentálna hmla), nesústredenosť, častá chybovosť

Pri hypersenzitívnych (nadmerne citlivých) klientoch máme skúsenosť, že neurofeedbackový tréning býva sprevádzaný intenzívnejšími vnemami a pocitmi. Pokiaľ však klienti dobre komunikujú, vieme pekne vyladiť nastavenie tréningu podľa individuálnych potrieb tak, aby bol príjemný a účinný zároveň. Práve u tejto skupiny klientov sme zaznamenali najvýraznejší pokrok v podobe pocitu väčšej stability, vyrovnanejšieho fungovania v každodennom živote i pri záťažových/stresujúcich situáciách. Klienti udávajú ustupujúce bolesti hlavy a pocity točenia  hlavy, menšej únavy a preťaženia. Lepšie vedia pracovať s nervozitou či náhlymi zmenami nálad. Klienti uvádzajú, že po opakovaných tréningoch Neurofeedbacku si uvedomili, že v situáciách, kde v minulosti reagovali výraznou emóciou alebo telesnými príznakmi, sú teraz pokojnejší, menej vystrašení či vystresovaní a vedia racionálne reagovať a situáciu zvládnuť.

V Mind&Body centre používame Othmerovský prístup v neurofeedbacku, ktorý sa líši od štandardného neurofeedbacku v niekoľkých dôležitých bodoch. Umožňuje veľmi individuálny prístup a veľmi citlivú optimalizáciu výsledného stavu, ktorým je zlepšenie regulácie mozgových funkcií s následným zlepšením kvality života na psychickej aj telesnej úrovni.

Jednoducho povedané, cieľom je cítiť sa vo svojom živote dobre a dobre zvládať každodenné situácie.

 

 Autor: Mgr. Žaneta Miloňová