Program MB Komplet β

Cena
600,00 €

Programy MB komplet sú postavené na celoročnej starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých v širokom psychosomatickom/holistickom kontexte, práca so stresom, práca so životosprávou, dietou a životným štýlom. Našou hlavnou snahou je preventívny a komplexný pohľad na zdravie, prepojenie telesného zdravia s psychikou, typom osobnosti, spôsobom stresovej aktivácie a životným štýlom. Samozrejmosťou je individuálny prístup a objednávanie na termín pri každej návšteve.

Ďalšími súčasťami všetkých Komplet programov sú:

  • Komplexná psychosomatická/ holistická konzultácia/ prehliadka Happy 120 (vrátane HRV analýzy 30min) raz ročne
  • program balík Prístroje  - dostupnosť všetkých prístrojových vyšetrení, nehradených poisťovňami (komplexná HRV analýza, HRV Holter, SomnoTouch Holter, kapnografia, práca s HRV biofeedbackom Qiu + ďalšie) raz ročne alebo podľa indikácie lekára. Ide o vyšetrenia, ktoré sú určené najmä na hodnotenie aktivity stresu a práce so stresom, dýchaním, pri problémoch s krvým tlakom, spánkom a pod. A považujeme ich za významné pri prevencii najmä civilizačných ochorení
  • možnosť konzultácií s lekárom mimo pracovnú dobu mailom alebo telefonicky (Balík Lekár na drôte)

Programy sa od seba líšia počtom pravidelných konzultácií/ terapií.

V programe Komplet beta má klient k dispozícii okrem preventívnej prehliadky ešte 11 hodinových konzultácií Prima

V tomto počte je možné ich využiť ako psychosomatické konzultácie, na biodynamické (protistresové) masáže, prácu so stresom, na úpravu mechanizmu dýchania, alebo ako úvod do dlhodobej psychoterapie.