Program Flexi 1

Cena
100,00 €
Program Flexi 1 nie je momentálne dostupný z dôvodu naplnenia maximálnej kapacity

Preventívna prehliadka Flexi 60 + HRV analýza 30min

Programy Flexi  zahŕňajú základnú psychosomatickú/ holistickú preventívnu prehliadku Flexi 60, ktorá zahŕňa vyhodnotenie dotazníka zameraného na osobnostné špecifiká, životný štýl, spokojnosť a problémy v živote a mieru stresu. Ďalej obsahuje hodinovú konzultáciu + vyšetrenie lekárom vrátane anamnézy a vyhodnotenia psychofyziologického stresu v osobnom a pracovnom živote, základného vyšetrenia všetkých orgánových systémov a zhodnotenia porúch držania tela a porúch dychového mechanizmu. Druhou časťou prehliadky je HRV analýza 30min v rozsahu dvoch základných diagnostických testov (vyšetrenie zamerané na aktiváciu stresového systému). Laboratórne odbery sa v prehliadke vykonávajú vo frekvencii hradenej zdravotnou poisťovňou, alebo podľa potreby závisiacej na zdravotnom stave klienta.

K programom je možné zvoliť tieto balíky doplnkových celoročných služieb:

  • Lekár na drôte – možnosť konzultácií zdravotného stavu mimo ordinačných hodín mailom alebo telefonicky, súčasťou je aj možnosť v prípade núdze konzultovať zdravotný stav blízkeho príbuzného - 120€/rok
  • Balík Prístroje – možnosť dostupných prístrojových vyšetrení raz ročne (HRV analýza, HRV Holter, kapnografia, SomnoTouch Holter, zapožičanie Qiu na 2 týždne alebo kapnografu na týždeň) - 100€/rok

Ďalej je možné vybrať si flexibilne služby, terapie, vyšetrenia a balíky služieb podľa vlastného výberu (viď Samostatné vyšetrenia, terapie a balíky služieb), pričom na celkový balík doplnkových služieb poskytujeme množstevné zľavy podľa cenníka.