Zuzka Janáková Jusko, B.Ost (UK)

Zuzka_osteopatia
Zuzka Janáková Jusko, B.Ost (UK)
Osteopatka

Zuzka Janáková Jusko, B.Ost (UK)

Po dokončení bakalárskeho študijného programu Osteopatie na Britskej škole Osteopatie v Londýne (2008), Zuzka pracovala v rôznych osteopatických a multidisciplinárnych klinikách vo Veľkej Británii a v Kanade. Zuzka je pôvodom zo stredného Slovenska a po dlhodobom pobyte v zahraničí sa nedávno presťahovala späť do Európy.

Zuzka sa sama považuje za štrukturálnu osteopatku, používa širokú škálu techník na liečbu pohybového aparátu, napätia spôsobeného posturálnymi zmenami a tehotenstvom.  Taktiež poskytuje rehabilitačnú liečbu  úrazov a pooperačných stavov a liečbu rôznych systémových dysfunkcií, ktoré ovplyvňujú homeostatickú funkciu tela.  Zuzka využíva aj kraniosakrálne techniky, ktorými pomôže odstrániť obmedzenia kraniálneho mechanizmu a viscerálne techniky na podporu funkcie a zdravia vnútorných orgánov.

 Zuzka ma veľmi blízky vzťah k práci s deťmi. Zo záujmu o rozšírenie svojich vedomostí a osteopatickej liečby v pediatrickej oblasti je Zuzka v súčasnej dobe opäť študentom na Britskej škole osteopatie, kde sa pripravuje na diplom Špecialista Pediatrickej Osteopatie (2015). Jej novo nadobudnuté vedomosti jej umožňujú liečiť novoredencov trpiacich popôrodnými zraneniami,  ako sú napríklad  krčná tortikolis, cerviko-brachiálne neuralgie, plagiocefália (plochá hlavička), alebo príznaky kojeneckej koliky,  ťažkosti s dojčením, respiračné ochorenia, ušné infekcie a iné systémové a motorické poruchy. 

 Zuzka má dlhoročné pracovné skúsenosti v rôznych pozíciách zdravotnej oblasti, vrátane práce s postihnutými deťmi a dospelými v Kalifornii USA, osteopatické liečenie pacientov s HIV v Londýne vo Veľkej Británii,  a dobrovoľníckej prace so znevýhodnenými komunitami v Dominikánskej republike. 

Jej liečba je individuálne zameraná,  môžu z nej benefitovať profesionálni športovci v rámci rehabilitácie rôznych zranení a starší pacienti pri mobilizácii kĺbov a prevencii zranení. Tehotným ženám osteopatia pomôže s bolesťami spôsobenými posturálnymi zmenami pohybového aparátu v rámci tehotenstva a uľaví tiež detičkám trpiacim kojeneckou kolikou, tráviacimi ťažkosťami, opakovanými ušnými infekciami a rôznymi inými zdravotnými problémami.

Vzdelanie:

 Postgraduálny certifikát v špecializovanej pediatrickej praxi – British School of Osteopathy London, UK  (2015 - 2016)

Bakalársky stupeň v osteopatii (2004 - 2008), British School of Osteopathy, Londýn ,UK

Stredná zdravotnícka škola Žilina, absolvovaný prvý ročník fyzioterapie (1999 -2000)

Kurzy:

Jún 2010 - The Best of Dr Viola Frymann, 27. Medzinárodné symposium v tradičnej osteopatii v Montreale, Kanada

Júl 2012 – Osteopatia a pôrodníctvo, British School of Osteopathy, Londýn, UK

Október 2012 - Minimal Leaver Adjustment Course, Nova Scotia Osteopathic Association, Canada

Január 2013 – Kurz prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie, Halifax, Kanada

Apríl 2013 – Osteopatia v pôrodníctve; bližší pohľad na materskú starostlivosť, Nova Scotia Association of Osteopaths, Halifax, Canada