Uvedomenie tela je základ dobrého zdravia: ponúkame nové Body Sense konzultácie!

Nové Body Sense konzultácie pre lepšie uvedomenie tela

Jedna polhodina zdarma pre klientov v programoch Mind&Body len do konca septembra 2020

Kvalita života a dobré zdravie výrazne súvisia s tým, aký kontakt máme sami so sebou: ako vnímame svoje pocity, potreby a emócie a ako sa vieme o seba a svoje potreby postarať. 

Prax nám ale ukazuje, že realita je od tohto ideálu často dosť vzdialená. 

Mnoho ľudí len veľmi málo vníma svoje telo, a tak veľmi neskoro zachytia príznaky nadmerného stresu a preťaženia, ale aj skoré príznaky ochorení. Toto zníženie citlivosti je daň za civilizovaný život v strese. Spoločnosť nás totiž od skorého detstva učí, aby sme neboli precitlivelí a veľa vydržali. Aby sme zvládli sedieť celý deň v práci a zabudli na seba a svoje potreby. 

A my sa to naučíme, adaptujeme sa na chronický stres znížením citlivosti, čo má ale za následok obrovský nárast civilizačných ochorení, ktoré s touto adaptáciou súvisia. 

Návrat k zvýšenej citlivosti a vnímavosti tela je jednou dôležitých ciest, ako sa vrátiť späť k sebe, k svojim potrebám a k prirodzenému zdraviu. Telesné uvedomenie je podobne ako meditácia spojené s aktivitou parasympatiku, ktorý v tele aktivuje samoúzdravné a homeostatické mechanizmy, a podieľa sa aj na dobrej imunitnej odpovedi. 

Preto od septembra 2020 zaraďujeme do ponuky nové konzultácie Body sense, vedené psychologičkou Mgr. Žanetou Miloňovou, ktorých úlohou je podporiť kontakt s telom, zvýšiť citlivosť a zlepšiť dýchanie. Objednať sa môžete na 30min a 60min termíny. 

Pre dlhodobých klientov Mind&Body ambulancie, ktorí v poslednom polroku absolvovali HRV analýzu v rámci preventívnej prehliadky, ponúkame do konca septembra 2020 jednu 30min. konzultáciu zdarma.