Preventívna prehliadka Happy XL (90+HRVmin)

Preventívna prehliadka Happy XL (90+HRVmin)
Cena
85,00 €

Základná psychosomatická/holistická konzultácia s vyšetrením.

Súčasťou je

- komplexný psychosomatický dotazník zameraný na telesné prejavy a ochorenia u klienta a v jeho rodine, na životný štýl, stravovanie, zvládanie stresu, osobnú, rodinnú a pracovnú situáciu a individuálne charakterové špecifiká

- základné vyšetrenie všetkých orgánových systémov zamerané najmä na držanie tela, svalový tonus, dýchanie a známky aktivácie stresového systému. 

- základná HRV analýza.  

Táto konzultácia je vhodná ako samostatná prvá konzultácia pre klientov mimo program, ktorí by radi prekonzultovali svoje ťažkosti z psychosomatického pohľadu.