Preventívna prehliadka Happy 120 min

Preventívna prehliadka Happy 120min
Cena
120,00 €

Psychosomatická/ integratívna preventívna prehliadka v programoch Komplet

Súčasťou je

- komplexný psychosomatický dotazník zameraný na telesné prejavy a ochorenia u klienta a v jeho rodine, na životný štýl, stravovanie, zvládanie stresu, osobnú, rodinnú a pracovnú situáciu a individuálne charakterové špecifiká

- základné vyšetrenie všetkých orgánových systémov zamerané najmä na držanie tela, svalový tonus, dýchanie a známky aktivácie stresového systému. 

Pre klientov mimo programy sú alternatívou psychosomatické alebo integratívne konzultácie.