Odber Preventívna prehliadka

Odber Preventívna prehliadka
Cena
5,00 €

Odber sa vykonáva len ako súčasť preventívnej prehliadky, max. do troch mesiacov po jej absolvovaní.