Simona Sobeková

Simona Sobeková
Simona Sobeková
fyzioterapeut

Simona Sobeková

Simona je fyzioterapeutka s komplexným psychosomatickým pohľadom. V Mind&Body tíme sa zameriava na pohybový aparát a jeho rolu v ťažkostiach ako sú poruchy dýchania, neplodnosť, bolesti hlavy, bolesti brucha, inkontinencia, bolestivá menštruácia, endometrióza a ďalšie.

"Vyštudovala som bakalárske štúdium fyzioterapie na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po škole som sa zameriavala hlavne na detskú fyzioterapiu. Nakoľko som pracovala v ambulantnej sfére, mám skúsenosti so širokou škálou pacientov od detí, cez športovcov až po dospelých pacientov s rôznymi problémami pohybového aparátu. Zakladám si na individuálnom prístupe a snažím sa vždy prísť na príčinu vznikajúcich problémov.

Ako súvisí fyzioterapia s psychosomatikou? Fyzioterapia a psychosomatika sú dva obory, ktoré v rámci medicíny vznikli v podstate len nedávno a veľmi úzko spolu súvisia. Dnes už vieme, že existuje vzťah medzi telesným stavom a psychickými či emočnými zložkami. Pokiaľ nás niečo duševne trápi častokrát sa to prejaví na fyzickom tele, preto si myslím, že spolupráca týchto dvoch oborov zabezpečuje klientovi komplexnejšiu a ucelenú starostlivosť. "

Vzdelanie:

 • 2015- 2018- bakalársky stupeň fyzioterapie na 3. lekárskej fakulte Univerzita Karlova v Prahe
 • 2019- súčasnosť- magisterský stupeň fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Kurzy:

 • Rehabilitačná liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžišovej (Mgr. Jana Jedličková a PhDr. Jitka Malá PhD., 2020)
 • Kurz terapia v tehotenstve a po pôrode (Mgr. Michaela Havlíčková a spol., 2021)
 • Jógová terapia tehotných (PhDr. Jitka Malá PhD., 2019)
 • Diagnostika a kinezioterapia u idiopatické skoliózy u detí a dospelých (PhDr. Iveta Pallová PhD., 2020)
 • Metodika cvičenia detskej jógy (ČADJ, Bc. Hana Luhanová, 2020)
 • Jóga pre deti s vadným držaním tela (ČADJ, MUDr. Aneta Králová Sládková, 2020)
 • Funkčný tréning detí a dospievajúcich (Mgr. Jakub Hybš, Mgr. Petr Šádek, 2020)
 • Mobilizácie v kontexte svalových reťazcov (Mgr. Petr Bitnar, 2019)
 • Mobilizácie (Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., 2021)
 • seminár Komplexná terapia triggerpointov (Mgr. Petr Bitnar, 2020)
 • seminár Viscerovertebrálne vzťahy (Mgr. Petr Bitnar, 2020)
 • seminár Úvod do Fyzioterapie funkcie podľa Cláry Lewitovej (Mgr. Eva Pospíšilová, 2020)
 • Detské čínske masáže a podpora zdravia dieťaťa (Andao Institute, 2019)
 • Hlbinná psychológia pre fyzioterapeutov (MUDr. Pavel Špatenka, 2019)
 • Terapeutické využitie Temtex tapu (MUDr. Et Mgr. Robert Válka, 2017)