Náš prístup: moderná psychosomatika a psychofyziológia

Psychosomatika je v očiach verejnosti často opradená závojom ezoteriky, spirituality a symboliky. Psychosomatické ochorenia sú tak vnímané a interpretované ako nie skutočné, prípadne až vymyslené. Tento pohľad automaticky odvodzuje, že nositeľ psychosomatických ťažkostí bude zrejme po psychickej stránke v neporiadku, čo neznie práve lichotivo.
Realita je ale dosť odlišná. V súčasnosti je pozornosť vedeckej časti psychosomatikov zameraná na psychofyziológiu, teda na chemické či fyzikálne mechanizmy tela, cez ktoré psychické procesy ovplyvňujú telo. V skutočnosti má každý psychický proces telesnú odozvu a naopak. Každý človek je súčasťou celku a jeho prežitie závisí na fungujúcich vzťahoch a patrení do skupiny.
Aby človek mohol prežiť, potrebuje mať dobrú schopnosť adaptácie a učenia. Individuálne adaptačné stratégie sú tým, čo formuje naše správanie, ale aj stavbu tela a jeho reaktivitu.
Naša psychosomatická osobnosť je utváraná mozaikou našich genetických a epigenetických dispozícií a adaptačných stratégií na naše životné skúsenosti.
Vďaka psychofyziológii začíname týmto psycho-somatickým adaptáciám lepšie rozumieť a tým lepšie rozumieme aj zdraviu a mechanizmu, ktorým vznikajú choroby. A to zďaleka nie len tie psychosomatické.