Mgr. Andrej Jeleník

Andrej Jeleník
Mgr. Andrej Jeleník
Psychológ, lektor mindfulness

Mgr. Andrej Jeleník

Pracuje s jednotlivcami aj pármi. Zameriava sa na psychosomatiku, mindfulness, prácu s telom, stress manažment, osobnostné, partnerské či rodinné problémy, osobnostný rast a nachádzanie zdrojov k pozitívnym zmenám v živote. Poskytuje kurzy aj individuálne tréningy zvládania stresu pomocou mindfulness (všímavosť k prítomnému okamihu s postojom prijatia). Viz www.mindful.sk
Priťahujú ho tvorba a prinášanie inovácií, neustále učenie sa, sebarozvoj a odkrývanie potenciálu v každom človeku. Dlhodobo sa vzdeláva v proces-orientovanej psychológii, absolvoval množstvo tréningov práce so skupinami, s konfliktami, emóciami či líderstvom, najnovšie sa odborne profiluje ako lektor mindfulness. V prístupe k poradenstvu a sprevádzaniu ľudí sa inšpiruje prístupmi zameranými na zážitok. Energiu mu dávajú príroda, turistika, bojové umenia, rozhovory s priateľmi a meditácia všímavosti.

Vzdelanie:

2002 - 2007 Mgr., Psychológia, Trnavská univerzita, Trnava

1999 - 2007 Mgr., Dejiny umenia a kultúry, Trnavská univerzita, Trnava

Výcviky a semináre:

2018- MBCL-Mindful-compassionate living- učiteľský výcvik, Veľká Británia

2018- Compassion focused therapy výcvik, Bratislava

2017 MBCT nadstavbový výcvik- prevencia depresie a úzkosti pomocou mindfulness, Achtsamkeitinstitut Ruhr

2014-2016- MBSR zvládanie stresu pomocou mindfulness učiteľský výcvik, IAS Nemecko


Od 2012- 5 ročný Výcvik v procesorientovanej psychoterapii (POPI-Slovensko)

2012-2014 Výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch (Coachingplus, SR) (200h)

2011- Výcvik Facilitácia skupinových procesov (IPOP, ČR)

2007-2008: Výcvik Navigácia pri hľadaní povolania (POPI-S, SR)

Od 2003- Semináre a supervízia v proces orientovanej psychoterapii- (POPI-Slovensko), (vyše 880 hodín)

Od 2008- terapeutické semináre, supervízia v rámci siete RPPS (Vyše 400h)

2008-2009 terapeutické semináre zamerané na prácu s telom (vyše 150h)

Od 2005- semináre v SR a v zahraničí (UK, Nórsko, Poľsko) na témy: mindfulness, facilitácia skupín, riešenie konfliktov, vzdelávanie dospelých, rozvoj projektov a vodcovstva atď. (spolu vyše 400h)


 

Profesijné skúsenosti:
Pracoval ako psychológ v psychologickej poradni UPSVaR, neskôr v psychosomatickom centre Mind and Body a aj ako lektor-konzultant vo tréningovo-konzultanskej firme Image Lab. Momentálne má poradenskú prax, venuje sa aj lektorovaniu a facilitácii skupín, okrem toho učí na VŠ a spoluvedie Inštitút procesorientovanej psychológie.

Registrovaný v Komore psychológov, Člen direktória a hlavný organizátor POPI-Slovensko o.z.  (vzdelávací Inštitút akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou)

Jazyky: angličtina, nemčina

 

Niečo z médií: http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000691/1378853/Andrej-Jelenik-bol-online--Nebojujte-s-negativnymi-myslienkami

Kontakt: andrej.jelenik@gmail.com, tel: 0907460058