Mgr. Andrea Vanyová

Andrea Vanyová
Mgr. Andrea Vanyová
psychologička

Mgr. Andrea Vanyová

V r. 1994 som ukončila jednoodborové štúdium psychológie na FF UK, následne som pracovala ako klinická psychologička na psychiatrickej a kožnej klinike. V roku 2000 som atestovala v odbore klinická psychológia, od roku 2003 vediem súkromnú prax zameranú na psychoterapiu a klinickú psychológiu. Ešte počas štúdií na VŠ som začala navštevovať semináre procesorientovanej psychológie, potom som absolvovala dlhodobý výcvik procesorientovanej psychoterapie a nadstavbový výcvik Integrácia procesových prvkov v systemických štruktúrach pod vedením Ivana Verného.

 Vo svojej terapeutickej praxi sa venujem hlavne adolescentom a dospelým ľuďom, ktorí  sa vo svojom živote ocitli  v slepej uličke, zasekli sa, čo sa môže prejaviť  stratou životnej energie, rôznymi chronickými alebo akútnymi symptómami, telesnými aj duševnými,  cykliacimi sa konfliktami vo vzťahoch, traumatizujúcimi zážitkami. Procesorientovaný prístup ma naučil vnímať tieto stavy ako brány k transformácii, ako poslov k nutným zmenám v živote, ktorí umožnia niečomu starému v nás zomrieť a niečomu novému sa znovuzrodiť.  Vďaka ktorým sa  náš život môže stať pestrofarebnejší.

 Od roku 2006 sa venujem  stavaniu rodinných aj pracovných konštelácií. Stavanie rodinných konštelácií často umožní hľadať riešenia v širšom rodinnom kontexte a tým významne dopĺňa individuálnu psychoterapiu.

Poskytujem sedenia aj cez Skype alebo telefonicky.

2019  Psychoterapia traumy (Eli Weidenfeld)

2016-2018 Kurz bodypsychoterapie pre terapeutov (Eli Weidenfeld)

 2014  Konštelácie traumy (Franz Rupperrt)

2013 – 2014  Kurz posilnení učitelia (Lucas Hohler)

2006 -2009 Výcvik integrácia procesovej práce v systemických štruktúrach (I.Verný,Z.Šramová,               P.Konečný)

2003 Certifikát na výkon psychologickej činnosti, klinickopsychologickej činnosti a psychoterapie

2003 Zápis do zoznamu psychoterapeutov, členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2003 Registrácia v  Slovenskej komore psychológov

2000 Atestácia z klinickej psychológie

1995-1998 Výcvik v procesorientovanej psychológii

1991 – doteraz Semináre procesorietovanej psychológie doma i v zahraničí (A.Mindell,             J.C.Audergone, A.Audergone, M.Verny, I.Verny, J.Diamond....)

1989 -1994 Štúdium jednoodborovej psychológie na FiF UK Bratislava

 

 

Kontakt:  andrea.vanyova@gmail.com,  0904826719