Vyšetrenia Covid pozitívnych pacientov v Mind&Body

Vzhľadom na aktuálnu situáciu zahlteného zdravotníctva sme sa rozhodli ponúkať vyšetrenia pre Covid pozitívnych pacientov z radov našej ambulancie, ale aj mimo u neregistrovaných pacientov.

Vyšetrenia všetkých, našich ale už aj nekapitovaných pacientov, realizujeme na úhradu poisťovňou (okrem niektorých vyšetrení z kvapky krvi a rýchlych Covid testov). 

Tieto vyšetrenia sú určené pre pacientov so zvýšeným rizikom, so zhoršeným priebehom, problémami s dýchaním, predĺženým priebehom s teplotami, s atypickými príznakmi, alebo s možnosťou súbehu dvoch rôznych infekcií - jednoducho v prípade, kedy je potrebné urobiť doplňujúce vyšetrenia, včas stanoviť stav pacienta, určiť potrebu špecifickej alebo doplnkovej liečby, zvážiť potrebu hospitalizácie a pod. 

V našej ambulancii robíme odbery krvi do laboratória, vyšetrenie CRP a D-dimér z kvapky krvi, ktoré sú užitočné na určenie progresie choroby, pulznú oxymetriu (hladinu kyslíka v krvi), Covid antigénové a protilátkové testy s výsledkom do 15-30min, Covid PCR testy.

Na vyšetrenie Covid pozitívnych pacientov máme vyhradenú samostatnú miestnosť s dobrým priamym vetraním a germicídnym žiaričom, vstup je zadným vchodom, priamo pred vchodom je parkovisko, kde pacienti môžu počkať v aute až do vyšetrenia, aby sa nedostali do kontaktu s inými pacientmi.

Vyšetrenie v priamom kontakte sa snažíme maximálne skrátiť, informácie získavame pred vyšetrením telefonicky. 

O potrebe vyšetrenia po zhodnotení anamnézy rozhoduje lekár.

Ak máte záujem o vyšetrenie, predtým, než nám zavoláte, na číslo recepcie (0903 534 112) alebo napíšte mail (info@mindandbody.sk), pripravte si prosím nasledovné informácie:

1. Aké príznaky máte a od kedy? Ak sú teploty, aké sú vysoké? Ako sa vám dýcha? Zadýchate sa pri bežných aktivitách?

2. Aký je priebeh ochorenia?

3. Boli ste testovaná/ý na Covid? Ak áno, kedy, akým testom a s akým výsledkom?

4. Máte nejaké dlhodobé ochorenia alebo zdravotné ťažkosti?

5. Užívate nejaké lieky, výživové doplnky alebo vitamíny? Ak áno, napíšte aké a presné dávky. 

6. Máte nejaké alergie?

7. Sú ešte nejaké ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s vašim zdravím alebo súčasným ochorením?

V prípade potreby ďalších informácií nás prosím kontaktujte na uvedenom telefónnom čísle alebo maili v ordinačných hodinách, v iných časoch reagujeme len výnimočne, a to len na mailovú komunikáciu.