Respiračný biofeedback s kapnometrom – pokračovací týždeň

Prehliadka Flexi 60min
Cena
35,00 €

Zapožičanie kapnometra na ďalší týždeň s ďalšou polhodinovou kontrolou.