Prima konzultácia 55min

Prima konzultácia 60min
Cena
45,00 €

Ide o základnú terapeutickú jednotku, v rámci ktorej je možné vykonávať takmer čokoľvek z dostupných terapií alebo vyšetrení, čo nemá samostatnú položku v cenníku a na čom sa klient s terapeutom dohodne, napr. psychosomatické konzultácie, relaxácie, práca s biofeedbackom, biodynamické masáže, prístrojové vyšetrenia a pod.

Upozornenie: Na tento typ konzultácie sa klient objednáva až po dohovore s lekárom, obvykle v nadväznosti na vstupnú prehliadku alebo program, vždy s orientačnou predstavou, čo bude náplňou termínu.