Preventívna prehliadka Respiro komplet (120min)

Preventívna prehliadka Respiro komplet (120min)
Cena
85,00 €

Rozšírená verzia prehliadky Respiro základ, v ktorej okrem hore uvedeného hľadáme súvislosti porúch dýchania:

  • porušená funkcia nosa,
  • alergie,
  • návyk,
  • psychická príčina ako úzkosť alebo panika,..)

a zahajujeme alebo navrhujeme terapiu.