Preventívna prehliadka Happy (60+HRVmin)

Preventívna prehliadka Happy (60+HRVmin)
Cena
65,00 €

Základná psychosomatická/holistická konzultácia bez vyšetrenia.

Súčasťou je komplexný psychosomatický dotazník zameraný na telesné prejavy a ochorenia u klienta a v jeho rodine, na životný štýl, stravovanie, zvládanie stresu, osobnú, rodinnú a pracovnú situáciu a individuálne charakterové špecifiká.

V rámci prehliadky sa vykonáva tiež základná HRV analýza.  

Táto konzultácia je vhodná ako samostatná prvá konzultácia pre klientov mimo program, ktorí by radi prekonzultovali svoje ťažkosti z psychosomatického pohľadu.