Prehliadka Dýchanie 90min

Prehliadka Dýchanie 90min
Cena
100,00 €

Táto prehliadka je určená najmä na posúdenie porúch mechanizmu dýchania - funkciu bránice, aktiváciu pomocných dýchacích svalov, sklon k hypo- alebo hyperventilácii.

Súčasťou je krátka anamnéza a kapnografické vyšetrenie, ktorým meriame koncentráciu CO2 vo vydychovanom vzduchu. Zmyslom tohto vyšetrenia je najmä odhalenie porúch mechanizmu dýchania v zmysle hyperventilácie, ktorá môže byť príčinou tetánie a rozličných neuromuskulárnych prejavov, vrátane bolestí hlavy, tŕpnutia prstov, prejavov podobných astme a pod.

Tieto poruchy dýchania majú výrazný vplyv na celkový metabolizmus organizmu, pretože spôsobujú v krvi alkalózu (zásadité prostredie), ktoré môže vyvolávať spazmy (kŕče), arytmie, únavu, svalovú slabosť a podobne.
V tomto skrátenom vyšetrení nie dostatok priestoru na zisťovanie komplexných súvislostí a na prácu s dýchaním.

Ak chcete rozumieť, s čím poruchy mechanizmu dýchania súvisia a ako s nimi pracovať, zvoľte prosím radšej rozšírenú verziu.