HRV biofeedback s guľou Qiu – zahajovací týždeň

HRV biofeedback s guľou Qiu - zahajovací týždeň
Cena
80,00 €

Práce s HRV biofeedbackom je vhodná pri zdravotných problémoch súvisiacim so stresom a napätím, ktoré sa prejavujú hlavne na srdcovo-cievnom systéme a pohybovom aparáte, napríklad pri vysokom krvnom tlaku, tenzných bolestiach hlavy alebo bolestiach chrbta.

Qiu je prístroj v tvare gule, ktorá reaguje farebne svieti v červeno-zelenom spektre v závislosti na aktuálnej stresovej situácii klienta prostredníctvom parametra HRV (variability pulzovej frekvencie – viď vyššie – HRV analýza).

Farba svetla sa mení v okamžitom čase od sýto červenej pri strese, cez plynulú oranžovo-žlto-zelenú škálu až po sýtu zelenú pri relaxácii. Pri úvodnej vstupnej konzultácii (60min) klient pod našim vedením trénuje, ako znížiť hladinu stresovej aktivácie a dosiahnuť relaxáciu, čo vyžaduje individuálny prístup.

Po vstupnej konzultácii je mu prístroj zapožičaný domov na jeden týždeň na domáce tréningy. Pri ďalšej konzultácii vyhodnocujeme dosiahnuté výsledky stiahnutím dát z prístroja (konzultácia 30min).