Body Sense konzultácia 50min

Body Sense konzultácia 60min
Cena
30,00 €

Náplňou Body Sense konzultácií je dostať klienta viac do kontaktu s telom, zlepšiť jeho vnímanie, prežívanie a porozumenie vnútorným pocitom prichádzajúcim z tela, ktoré prinášajú dôležité informácie o našom prežívaní a vnútornom vyhodnocovaní pocitu ohrozenia a bezpečia. Dobrý kontakt s vlastným telom je dôležitý nielen na to, aby sme včas dokázali zachytiť aj prvé najjemnejšie príznaky zdravotných ťažkostí, ale aj na to, aby sme lepšie rozumeli sebe a svojim potrebám a tak sa o ne dokázali čo najlepšie postarať.  Konzultácie vedie psychologička Mgr. Žaneta Miloňová