Akútne vyšetrenie 20min - Covid

Akútne vyšetrenie 20min - Covid
Cena
30,00 €

Vyšetrenie určené pre Covid pozitívnych pacientov (len klientov Mind&Body), len po predchádzajúcej dohode s dr. Bachratou, ktorá zhodnotí potrebu vyšetrenia.