Posledné miesta v podpornej terapeutickej skupine

V januári 2022  sme v Mind&Body otvorili podpornú terapeutickú skupinu, v ktorej máme ešte niekoľko voľných miest. 

Skupina je určená pre tých, ktorí majú chuť a záujem niekam sa v živote posunúť, stať sa viac autentickými, pracovať na svojich vzťahoch, svojich hraniciach, na schopnosti vnímať, cítiť, vyjadriť sa, jednoducho na tom, ako sa stať sa viac sám/sama sebou.

Podporná terapeutická skupina je sociálny priestor, ktorý poskytuje bezpečné prostredie, podporu, možnosť bezpečných interakcií s druhými ľuďmi, priestor na rozvoj sociálnych a vzťahových zručností a tiež na rozvoj osobnej autenticity vo vzťahovom a spoločenskom kontexte.

Pre koho je a pre koho nie je účasť vhodná? Pre akúkoľvek dospelú osobu, ktorá má záujem, chuť, energiu a schopnosti posunúť sa vo svojom života viac k svojmu autentickému Ja a k vytváraniu zrelých a funkčných vzťahov. Záujemca by mal byť sám rozhodnutý, že o účasť v skupine a životnú zmenu má záujem on a nie len niekto iný, napríklad partner/ka alebo iný člen rodiny. Nie je vhodné, aby sa skupiny zúčastňovali spolu partneri alebo iní blízki členovia rodiny či iné osoby v iných významných vzťahoch (zamestnaneckých a pod.). Ak si nie ste istí, kontaktujte nás.

Účasť tiež neodporúčame ľuďom so závažnými osobnostnými poruchami, s ťažkými a dekompenzovanými duševnými poruchami, so závažným kognitívnym deficitom a podobne.

Čas a frekvencia konania: každý pondelok od 16.30 do 18.00 hod.

Cena: 15€/osoba/stretnutie (80min)

Optimálny počet účastníkov: 8-10

Terapeutická podpora: MUDr. Lenka Bachratá, Mgr. Žaneta Miloňová

Ďalšie podrobnosti: Ide o dlhodobú terapiu v uzatvorenej skupine. Ak sa rozhodnete pre účasť, je dôležité zúčastňovať sa pravidelne a nevynechávať stretnutie bez vážneho dôvodu. Samozrejme je možné si skupinu vyskúšať a odísť, ak z nej účastník nebude mať zrejmý prínos. Odporúčame ale vyskúšať aspoň niekoľko stretnutí a v prípade rozhodnutia odísť zo skupiny prediskutovať vopred dôvod so skupinou alebo s niektorým z terapeutov.

Ako organizátori si vyhradzujeme právo neodporučiť účasť alebo pokračovanie v skupine osobe,

  • Ktorá k tomu nie je fyzicky alebo mentálne disponovaná
  • Ktorá hrubo porušuje skupinové pravidlá alebo inak narúša priebeh stretnutí
  • Ktorá sa nechová vhodne k ostatným účastníkom skupiny na stretnutiach aj mimo stretnutí, najmä v zmysle porušovania súkromia a bezpečia
  • Ktorá vynecháva opakovane viac ako polovinu stretnutí

Bezpečie v skupine sa týka hlavne práva každého účastníka na absolútne utajenie všetkých skutočností, ktoré na skupine zazneli, práva na súkromie a iných základných občianskych práv a etických pravidiel.

Uvítali by sme, keby v skupine boli pre vyváženosť zastúpené ženy aj muži, ideálne v podobnom pomere.

V prípade záujmu o účasť alebo o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na tel. 0903 534 112 alebo na info@mindandbody.sk.