Osteopatia - aktuálne nedostupná!

Osteopatia je terapeutický prístup založený na koncepte, že telo má k dispozícii vlastné samoliečivé schopnosti, ktoré dokáže využívať na liečbu a prevenciu ochorení, ak sú jeho časti v normálnom štrukturálnom vzťahu, ak funguje v normálnom prostredí a má dobrú výživu. Osteopatia je holistický medicínsky prístup, ktorý sa zameriava najmä udržanie správnych vzťahov medzi kosťami svalmi a spojivovým tkanivom a na diagnostiku a liečbu využíva najmä masážne, mäkké a manipulačné techniky podobné fyzioterapii a chiropraxii.

Osteopat je v mnohých štátoch uznávaný ako odborník rovnakej úrovne, ako sú lekári všeobecnej medicíny. Študujú na akreditovaných univerzitách, majú štandardné vysokoškolské vzdelanie, terapeutickú prax a zakladajú si na prístupoch založených na vedeckých dôkazoch (EBM - evidence-based medicine).  
Oproti fyzioterapeutom pracujú osteopati v širšom rámci a medzi osteopatické prístupy patrí aj viscerálna osteopatia (práca s vnútorným orgánmi). Z osteopatie vzišla tiež kraniosakrálna terapia, ktorá je teraz samostatným prístupom.
Rôzne školy osteopatie uprednostňujú rôzne osteopatické prístupy. Niektoré sa zameriavajú viac na štrukturálnu osteopatiu, ktorá sa zameriava hlavne na prácu s pohybovým aparátom (svalmi, kosťami, kĺbmi, fasciami,..), iné viac na kraniálnu alebo viscerálnu osteopatiu.

Na Slovensku sa ale často môžeme stretnúť s "osteopatmi", ktorí majú len krátke kurzy osteopatia bez vysokoškolského vzdelania, takže u nás pod názvom "osteopat" môžeme naraziť na množstvo kvalitou aj prístupom veľmi rôznorodých odborníkov.

Mind&Body ponúka osteopatiu niekoľko rokov s veľmi priaznivou odozvou a to osteopatmi, ktorí sú absolventmi Londýnskej školy osteopatie s vysokoškolským titulom, a ktorí sú zameraním štrukturálni osteopati.

Zuzka Janáková, ktorá je aktuálne na materskej dovolenke, pracuje s dospelými aj deťmi, a v práci využíva aj techniky viscerálnej a kraniálnej osteopatie.

Marek Kolárik - ukončil pôsobenie u nás v marci 2021 a vrátil sa späť do UK

S akými ťažkosťami vám môže pomôcť osteopatia?

- bolesti a poruchy pohybového aparátu (chrbta, kĺbov, končatín, svalových úponov,..)

- nesprávne držanie tela

- porucha mechanizmu dýchania

- dysfunkcie bránice a panvového dna a s nimi spojené orgánové ťažkosti a bolesti (chronické panvové bolesti, žalúdočný reflux, chronické zápaly panvových orgánov, niektoré poruchy plodnosti,..)

- niektoré tipy bolestí hlavy, zvonenie v ušiach (tinnitus), závraty

a ďalšie.

Ak si nie ste istá/ý, či by vašim ťažkostiam mohla pomôcť osteopatia, využite možnosť krátkej konzultácie mailom s Marekom Kolárikom na adrese marekkolarik.osteo@gmail.com, alebo sa objednajte na krátku vstupnú konzultáciu.