O našom prístupe

V Mind&Body zdravotnom centre sa snažíme vychádzať z poznatkov západnej medicíny a fyziológie a prepájať ich s s poznatkami z psychológie, rôznych psychoterapeutických prístupov a tiež prístupov orientovaných na telo a pohybový aparát.

Našou snahou je poznať príbehy našich klientov, porozumieť ich hodnotám a kľúčovým presvedčeniam, prostrediu, ktoré ich formovalo a ich adaptívnym prispôsobeniam, ktoré formujú ich osobnosť a telo.

Našimi hlavnými vyšetrovacími nástrojmi sú zrak a sluch, pretože hlavný dôraz kladieme na rozhovor a pozorovanie, ale používame aj rôzne metódy fyziologických meraní, zameraných najmä na aktiváciu stresových mechanizmov.

Sme si vedomí toho, že sa naším prístupom vzďaľujeme od klasickej medicíny aj od klasickej psychosomatiky, ale naším hlavným cieľom je nájsť most medzi týmito zdanlivo vzdialenými prístupmi a v pohľade na zdravie človeka spojiť dušu pevne s telom.

V liečbe využívame integratívny prístup, ktorý zasahuje rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach. Na rozdiel od klasickej medicíny, ktorá má na každú diagnózu odporučený postup a tabletku, my máme hlavne ponuku hľadať vlastnú cestu v živote, predstavu, kam by mal klient smerovať, pomocnú ruku jeho snahám a podporné prostredie. Pre zmenu na najhlbšej úrovni je najvhodnejšia niektorá z foriem psychoterapie, podporená prístupom zameraným na telo, ktorá ale vyžaduje veľkú motiváciu klienta k zásadným zmenám. Na ďalších úrovniach je možná práca s telom, dýchaním, s rôznymi formami biofeedbacku, s relaxáciou, rôzne formy prírodnej liečby, substitučná ortomolekulárna liečba (liečba vitamínmi, stopovými prvkami, aminokyselinami a herbálnymi extraktmi) a ďalšie. Samozrejme je súčasťou nášho prístupu aj klasická západná medicína, ktorú sa ale snažíme využívať hlavne v prípadoch, kedy je to nevyhnutné, alebo ak nie je k dispozícii lepšia alebo rýchlejšia prírodná možnosť.