Externisti pod našou strechou

V priestoroch Mind&Body zdravotného centra pôsobia ďalší terapeuti a konzultanti, ktorí s nami externe spolupracujú.
Online objednávanie k niektorým z týchto terapeutov je možné cez rezervácie na tomto webe (Mgr. Kovářová, Ing. Tužinský), objednávanie u ostatných a informácie o službách všetkých externistov je možné len priamo na ich kontaktoch.
K bližším informáciám o každom z nich sa môžete dostať kliknutím na jednotlivé fotky.
Kontakty externých terapeutov
Meno e-mail mobil
Mgr. Miroslava Kovářová, Art.D

kovarova.mira@gmail.com

0905 567 277
Ing. Martin Tužinský, BCST

martin@kranioklinika.sk

0949 271 811
Mgr. Andrea Vanyová

andrea.vanyova@gmail.com

0904 826 719