Nový cenník programov a služieb od 1.7.2021

Zmena cien za programy a služby od 1.7.2021

Dňom 1.7.2021 sa mení cenník programov a služieb Mind&Body zdravotného centra. Detailný cenník môžete nájsť TU. Všetky platby za služby realizované od 1.7.2021 sa budú riadiť podľa nového cenníka.  Cenu za dlhodobú psychosomatickú liečbu/ dlhodobú psychoterapiu, budeme u klientov, ktorí už sú zaradení v terapii, nastavovať v najbližších mesiacoch individuálne. Pre nových dlhodobých klientov už budú platiť nové ceny.

Automatické vyradenie z programu pri omeškaní platby

Od 1.7.2021 sprísňujeme opatrenia, ak klient neuhradí predĺženia objednaného programu včas. Ak klient neuhradí predĺženie programu do posledného dňa platnosti predchádzajúceho ročného obdobia, neprichádza ešte o právo na predĺženie, ale na ďalšie obdobie stráca nárok na bonusy (bezplatné vyšetrenia a zľavy na služby nehradené poisťovňou).

Ak klient neuhradí predĺženie programu ani na poslednú mailové varovanie (t.j. mesiac po ukončení predchádzajúceho uhradeného ročného obdobia), stráca nárok na predĺženie programu o miesto v programe bude ponúknuté inému záujemcovi. Vzhľadom na naplnenie programov je aktuálna čakacia doba na zaradenie do programu cca 6 mesiacov.

Je zodpovednosťou klienta, aby zabezpečil správnosť osobných údajov a mailovej adresy vo svojom osobnom konte na www.mindandbody.sk, a tiež zabezpečenie doručenia mailov z našej adresy info@mindandbody.sk do prijatých mailov a nie do spamu.

Klienti, ktorí nemajú mailovú adresu, preberajú povinnosť kontrolovať si termín úhrady iným spôsobom.   

 

Ďakujeme za pochopenie.