Nová webová stránka a logo Mind&Body zdravotného centra

logo

Od októbra 2019 meníme našu webovú stránku a logo. Prosíme vás o trpezlivosť pri rozbehu nových funkcionalít stránky. Informujte nás prosím o zistených nedokonalostiach alebo problémoch pri používaní na kontakte recepcie. Ďakujeme.