Neurofeedbackový tréning aj ako cesta k relaxácii

Na našej stránke sa môžete v staršom článku dočítať, čo to je neurofeedback a ako funguje. V skratke, neurofeedback je prístrojová metóda biologickej spätnej väzby vedenej vyškoleným psychológom. Teoretické východiská a technické poznatky by sme v tomto článku radi vystriedali s empíriou našich klientov, ktorí si metódu neurofeedbacku v terapeutickom kontexte už zažili. Priblížime vám tak ľudskou rečou, čo môžete počas neurofeedbackového sedenia zažiť, cítiť, vnímať.

V tomto článku vám opíšeme terapeutický kontext tzv. relaxačného neurofeedback tréningu.

Medzi symptómy, na ktoré sa zameriavame cez upokojujúci tréning patrí napríklad

  • migréna,
  • úzkostné poruchy,
  • tetanický syndróm,
  • poruchy spánku, a iné.

Spomínaný terapeutický kontext tréningového sedenia je pre nás veľmi dôležitý.

Neposadíme vás za počítač s elektródami pripevnenými na hlave a nenecháme vás v miestnosti samých. Namiesto toho sa usadíte v kresle, nájdete si svoje pohodlie a porozprávame sa o zmenách medzi sedeniami, vašich pozorovaniach, o tom, čo ste si na sebe všimli či nevšimli. Ďalšou dôležitou súčasťou pred samotným tréningom je príprava na relaxáciu – zníženie nabudenia v tele, v podobe techník riadenej svalovej a mentálnej relaxácie.

Na túto časť už plynule nadväzuje neurofeedbackový tréning – spustenie spätnej väzby vašich mozgových frekvencií v podobe relaxačnej či klasickej hudby.

Klienti, ktorí absolvovali už niekoľko opakovaných sedení zameraných na zníženie nabudenia opisovali časom podobné pocity a zážitky, a to: 

Hlboký intenzívny oddych, úplné „vypnutie“, vypustenie myšlienok, uvoľnenie tela až do pocitu necítenia si tela – nadnášania, ľahkosti, viacerí klienti opisovali tiež isté kreatívne predstavy, obrazy, nezaťažujúce tvorivé myšlienky, maximálna prítomnosť tu a teraz... 

Klienti často počas sedenia nevedia rozoznať či už spali alebo nie, keďže pocit uvoľnenia pri neurofeedbackovom tréningu vie byť veľmi intenzívny. Často popisujú, že také intenzívne uvoľnenie ešte nezažili, alebo ho nevedeli doteraz dosiahnuť pri relaxácií doma. Cieľom neurofeedbacku však nie je len relaxácia u nás v centre, ale aby stav upokojenia postupne pretrvával aj po tréningu, v bežnom živote. Takéto zníženie napätia a nabudenia vie následne znížiť alebo úplne eliminovať úzkosť, migrénu, ťažkosti so spánkom a iné symptómy, ktoré chcú klienti primárne riešiť.

To, ako rýchlo či intenzívne tieto pocity a vnemy klient spozoruje je, ako všetko v psychológii - individuálne. Každý máme iné nastavenie, zažité máme iné skúsenosti a zážitky, ktoré nám formovali spôsoby fungovania, prežívania a dá sa povedať, že aj nášho nabudenia. Sú klienti, ktorí stav úplnej hlbokej relaxácie pociťujú od prvého sedenia, iní zase až po pravidelnom a opakovanom navštevovaní. Ako základ berieme cca 10 sedení, po ktorých by klient mal vedieť posúdiť či neurofeedback pre neho má efekt a či začína niečo pociťovať, avšak niektorí ľudia potrebujú sedení 20, aj 30, je to naozaj individuálne. Čo sa zmiernenia symptómov a ťažkostí týka, treba samozrejme brať do úvahy charakter a dĺžku ich trvania. Neurofeedback nerobí zázraky na počkanie, trpezlivosť je teda, tak ako aj pri inej forme terapie, na mieste. Taktiež je potrebná aktívna spoluprácu klienta s terapeutom a prístrojom.

Neurofeedback má vo svojom princípe viesť k tomu, aby si klient uvedomoval, čo počas sedenia pociťuje, ako je v kontakte sám so sebou, čo vníma, a následne aby tieto pocity vedel buď spozorovať počas iných aktivít počas dňa alebo ideálne si tento pocit aj priamo navodiť doma počas relaxácie, imaginácie, oddychu pred spaním, počas prechádzky, pauzy v práci a pod.

Mozog má silnú schopnosť sa učiť, na klientovi je však potom úloha, aby mu dával príležitosti to zažívať aj mimo sedenia.

Autor: Mgr. Žaneta Miloňová