Napísali sme

Čo nové?

Alpha-theta neurofeedback – pri úzkosti, strese a nespavosti

Neurofeedback je moderná psychologická prístrojová metóda, ktorá nám dáva možnosť, vďaka biologickej spätnej väzbe, trénovať fungovanie vlastného mozgu. Neurofeedback prístroj počas merania sníma aktivitu nášho mozgu v reálnom čase, ktorú vyhodnocuje. Náš software dáva následne klientovi spätnú väzbu, vďaka ktorej môže človek trénovať stav, ktorý chce dosiahnuť – napríklad relaxáciu, či zvýšenú pozornosť.

Máte problémy s hyperventiláciou? Tetanický syndróm?

Od októbra 2017 ponúkame v Mind&Body aj vyšetrenia a programy zamerané na nesprávne mechanizmy dýchania, najmä v súvislosti s hyperventiláciou, t.j. stavom, ktorý vedie k početným veľmi nepríjemným príznakom, ako sú točenie hlavy, tŕpnutie končatín, zovretie v hrudníku, zhoršené dýchanie a mnohé ďalšie.

HRV analýza: ako ste na tom so stresom a relaxáciou?

HRV analýza nám pomocou analýzy funkcie nášho autonómneho nervového systému dáva informáciu o miere stresu pôsobiaceho na naše telo a tiež o riziku, ktoré z toho vyplýva pre naše zdravie. Veľké množstvo zdravotných problémov a ochorení má totiž so stresom významný vzťah.