Mgr. Žaneta Miloňová

Mgr. Žaneta Miloňová
Mgr. Žaneta Miloňová
psychologička, asistentka lekára

Mgr. Žaneta Miloňová

Mgr. Žaneta Miloňová
Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave. Už počas štúdia som pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra či inými vývinovými poruchami, s čím je automaticky spojená aj práca s rodičmi týchto detí. Štyri roky som pracovala ako terapeutka pomocou metód Aplikovanej behaviorálnej analýzy, ktorú som študovala a ukončila medzinárodným certifikátom na úrovni RBT – Registrovaný behaviorálny technik. Popri tejto práci som si stále viac uvedomovala význam a dopad stresu a psychickej (ne)pohody na celkový stav osôb, rodičov mojich detských klientov. Tak sa môj záujem o psychosomatiku začal prehlbovať.
V súčasnosti sa v centre Mind&Body venujem HRV analýze, biofeedbacku a neurofeedbacku. Ako súčasť terapie vponúkam tiež relaxačné masáže a BodySense konzultácie zamerané na lepšie uvedomenie tela.

Absolvované kurzy:
2020        Workshop masáže hlavy a tváre
2019        Úvod do arteterapie a artefiletiky
2016-2018    Aplikovaná behaviorálna analýza – Registrovaný behaviorálny technik
2017        Základy Handle prístupu
2017        Základy Ergoterapie
2008        Sociálno-psychologický výcvik (tréning sociálnych zručností) 

2020         Výcvikový kurz v biofeedbacku, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT

2021         Základný kurz EEG biofeedbacku, EEG biofeedback institut, Praha

Pracovné skúsenosti

07/2016 – 11/2019     
Terapeut Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy – ABA Autism s.r.o., Bratislava  
11/2017 – 11/2018         
Odborný terapeutický pracovník – občianske združenie  RATA, Bratislava
01/2015 - 05/2015      
Prax na pracovisku dlhodobého sledovania rizikových novorodencov - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava           
05/2008 – 01/2012      
Dobrovoľnícka činnosť – Detský domov, Trenčín