Mgr. Žaneta Miloňová

Mgr. Žaneta Miloňová
Mgr. Žaneta Miloňová
psychologička, asistentka lekára

Mgr. Žaneta Miloňová

Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave. Už počas štúdia som pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra či inými vývinovými poruchami, s čím je automaticky spojená aj práca s rodičmi týchto detí. Štyri roky som pracovala ako terapeutka pomocou metód Aplikovanej behaviorálnej analýzy, ktorú som študovala a ukončila medzinárodným certifikátom na úrovni RBT – Registrovaný behaviorálny technik. Popri tejto práci som si stále viac uvedomovala význam a dopad stresu a psychickej (ne)pohody na celkový stav osôb, rodičov mojich detských klientov. Tak sa môj záujem o psychosomatiku začal prehlbovať.

V súčasnosti sa v centre Mind&Body venujem Biofeedbacku a Neurofeedbacku v terapeutickej práci. Pokrývam podporné psychologické služby v centre, v rámci ktorých podľa potreby používam aj techniku terapeutickej relaxačnej masáže hlavy a tváre, techniky dychových cvičení a cvičenia na rozvíjanie vnímavosti seba samého. 

Absolvované kurzy:

2021               Začiatok dlhodobého výcviku v systemickej psychoterapii "Umenie terapie"

2021               Základný kurz EEG biofeedbacku, EEG biofeedback institut, Praha

2020-2021      Certifikovaný výcvikový kurz v biofeedbacku, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT

2020               Workshop masáže hlavy a tváre

2019               Úvod do arteterapie a artefiletiky

2016-2018     Aplikovaná behaviorálna analýza – certifikovaná ako RBT (Registrovaný behaviorálny technik)

2017              Základy Handle prístupu

2017              Základy Ergoterapie

2008              Sociálno-psychologický výcvik (tréning sociálnych zručností) 

Pracovné skúsenosti

07/2016 – 11/2019     
Terapeut Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy – ABA Autism s.r.o., Bratislava  

11/2017 – 11/2018         
Odborný terapeutický pracovník – občianske združenie  RATA, Bratislava

01/2015 - 05/2015      
Prax na pracovisku dlhodobého sledovania rizikových novorodencov - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava           

05/2008 – 01/2012      
Dobrovoľnícka činnosť – Detský domov, Trenčín