Mgr. Jaroslav Lukáč

Jaroslav Lukáč
Mgr. Jaroslav Lukáč
psychológ

Mgr. Jaroslav Lukáč

Som absolventom jednoodborového štúdia Psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení štúdia som pracoval s deťmi umiestnenými v detskom domove, neskôr v krízovom centre.

Okrem práce s deťmi som pôsobil aj v intervenčnom centre, kde som poskytoval psychologické poradenstvo a pomoc rodinám v kríze, po rozvode alebo výchovné poradenstvo rodičom pri problémoch s výchovou detí.

Pôsobil som tiež v poradni pre vysokoškolských študentov ktorým som počas pandémie poskytoval individuálne poradenstvo a  neskôr v psychiatrickej nemocnici v ktorej som pracoval s pacientmi so závislosťou, vyhorením, depresiou alebo úzkosťou formou individuálnej a skupinovej terapie. Mám za sebou viaceré dlhodobé aj krátkodobé školenia, zamerané na:

 

- Špecializačné štúdium v klinickej psychológii, Univerzita Komenského (2023-trvá)

- Základný kurz EEG biofeedbacku, EEG biofeedback institut, Praha (2023)

- Skupinovú psychoanalýzu (2022-trvá)

- Systemickú a naratívnu psychoterapiu (2015-2020 absolvovaná teoretická a sebaskúsenostná časť výcviku)

- Prácu s rodinou a vzťahovou väzbou (2/2020-6/2021)

- Prácu s párom, rodičmi a rodinou (2016)

- Terapiu interakcie rodič dieťa s traumatizovanými deťmi (2017)

- Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými (2015)

- Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (2017)

Prax

6/2014-10/2016 -  Detský domov Dlaň - Medzilaborce

11/2016-10/2020 - Centrum Slniečko - Nitra

11/2020-12/2021 - Študentské a poradenské centrum - UKF Nitra

1/2022-12/2022 - Psychiatrická nemocnica - Veľké Zálužie

Pri svojej práci s klientmi sa snažím vytvoriť bezpečné, nehodnotiace prostredie, v ktorom si klienti môžu dovoliť prejaviť čokoľvek čo potrebujú prejaviť, či už ide o aktuálne vzťahové problémy, otázky vlastného smerovania, pochybnosti o dôležitých životných rozhodnutiach alebo nespracované zážitky z minulosti. Neponúkam rýchle a hotové riešenia, namiesto toho sa snažím vytvoriť podporné prostredie, v ktorom sa môžete otvorene pozrieť na svoj život a na rozhodnutia ktoré Vás priviedli do súčasnej situácie.

For English-speaking clients:

I studied Psychology at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. After receiving my diploma in Psychology in 2013, I worked as a psychologist in the foster care system for several years. I also worked in a family intervention center, providing counseling to couples and parents. During the coronavirus pandemic I worked as a counselor for  university students. I have also worked in a psychiatric hospital, providing individual and group therapy to patients with addiction problems, depression, anxiety and personality disorders, among others.

I focus on creating a safe, non-judgemental space for my clients to express whatever they feel they need to express, be it current relatonship frustrations, questions of self-definiton, doubts about major life choices or unprocessed past experiences. I don`t offer a quick fix for getting your life on track, instead, I try to create a supportive atmosphere open to exploration of your current circumstances and the choices that shaped them. I am  enrolled in long-term Psychoanalytic group therapy training. I also trained in the Systemic and Narrative therapy tradition. I am currently working under supervision.