Máte problémy s hyperventiláciou? Tetanický syndróm?

Od októbra 2017 ponúkame v Mind&Body aj vyšetrenia a programy zamerané na nesprávne mechanizmy dýchania, najmä v súvislosti s hyperventiláciou, t.j. stavom, ktorý vedie k početným veľmi nepríjemným príznakom, ako sú točenie hlavy, tŕpnutie končatín, zovretie v hrudníku, zhoršené dýchanie a mnohé ďalšie.

Poruchy mechanizmu dýchania sú v poslednom období veľmi rozšírené a napriek tomu sa málo diagnostikujú a liečia. Často ani netušíme, že keď nás trápia problémy s búšením srdca, zvieraním na hrudi, točením hlavy, tŕpnutím končatín a iné, môže byť problém práve v hyperventilácii, teda v nadmernom dýchaní.  

Biochemickým princípom hyperventilácie (HV) a hyperventilačného syndrómu (HVS) je skutočnosť, že z rôznych dôvodov dýchame viac, ako naše telo aktuálne potrebuje. To vedie k nadmernému vydychovaniu oxidu uhličitého (CO2), čím sa telo neprimerane zbavuje kyselín a dostáva sa do stavu nedostatku CO2 (tzv. hypokapnie) a následnej alkalózy (zásaditosti vnútorného prostredia). Tento stav spôsobuje zvýšenú dráždivosť nervov a svalov a spazmy (kŕčom) hladkého svalstva. Tie sa týkajú aj svalstva tepien, ktoré sa týmto spazmom zužujú a vedú k nedostatočnému prekrveniu, často v oblasti mozgu alebo srdca. Tiež dochádza k spazmom v oblasti dýchacích ciest, vedúcich k zhoršenému dýchaniu, ktoré sa môžu prejavovať ako dýchavica podobná astme.

Aj keď môžeme mať pocit, že hlbokým dýchaním pomáhame telu lepšie sa okysličiť, opak je pravdou. Pri hyperventilácii dochádza následkom zásaditého prostredia k horšiemu uvoľňovanie kyslíka do tkanív, a to vďaka jeho silnejšej väzbe na hemoglobín.

Hyperventilácia je často odpoveďou na stresovú aktiváciu, súčasťou úzkostných stavov alebo panických atakov, aj keď si psychického problému nemusíme byť vedomí. Tiež ale môže byť následkom mechanickej poruchy dýchania, napr. chronickým dýchaním ústami miesto nosom, svalovou dysbalanciou, dysfunkciou bránice, chybným držaním tela a pod. V každom prípade však môže byť nielen následkom, ale aj zdrojom úzkosti a veľmi nepríjemných príznakov, ktoré bývajú častým dôvodom návštev na pohotovosti. Dôležité je ale vedieť, že nadmerné dýchanie môže byť tiež efektívnou kompenzáciou metabolickej alebo inej poruchy, takže v prípade, že vnímate nadmerné dýchanie, je najskôr potrebné štandardné lekárske vyšetrenie.

V rámci Respiro programov sa zameriavame na mechanizmus dýchania a vykonávame kapnometrické vyšetrenie a prácu s respiračným biofeedbackom, ktoré priamo ukazujú hladinu CO2 vo vydychovanom vzduchu, čím nám dávajú informáciu o prítomnosti hyperventilácie.   

Ak si nie ste istí, či máte problém s hyperventiláciou, vyplňte prosím dotazník v prílohe. Ak Vám vyjde skóre vyššie ako 19, je pravdepodobné, že Vaše ťažkosti súvisia s hyperventiláciou.

Objednajte sa už teraz na čísle recepcie 0903 534 112 alebo cez online systém!

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte mailom na info@mindandbody.sk.