Imunita, stres a HRV analýza. Chcete poznať svoj biologický vek?

HRV analýza

V situácii Covid-19 pandémie sa zdá, že jediné, na čo sa môžeme spoliehať, je naša imunita.

V tom, ako naša imunita funguje, hrá však významnú rolu stresový systém. Je k dispozícii množstvo vedeckých dôkazov o tom, že práve rovnováha či nerovnováha v aktivite stresového systému má významný vplyv na to, či naše telo infekciu zvládne, alebo nie.

Zdá sa, že najmä v poslednej fáze ochorenia, kde sú pľúca ničené nadmerným zápalom, je rozhodujúca dostatočná a správne načasovaná aktivita parasympatiku - nervového systému, ktorý má za úlohu udržiavanie rovnováhy v tele a prirodzene súvisí s prežívaným pocitom bezpečia, relaxácie a pohody. Mnohé štúdie poukazujú na to, že elektrická stimulácia tohto nervu dokáže znížiť nadmerný deštruktívny zápal. V praxi je však stimulácia tohto nervu pri zápale náročná a oveľa dôležitejšia je jeho prirodzená aktivita, optimálne vyvážená s aktivitou sympatiku.

Ľudia, ktorí majú dobrú rovnováhu týchto vetiev, by sa totiž do takto ťažkého stavu vôbec nemali dostať – majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že u nich ochorenie prebehne ľahko.

Rovnováhu či nerovnováhu v stresovom systéme ovplyvňuje do rôznej miery a rôznym spôsobom akútny a chronický stres, naše depresie a úzkosti, naše životné skúsenosti a dlhodobá schopnosť zvládať výzvy, naša osobnosť, naša schopnosť cítiť a konať, odvaha, životný optimizmus či pesimizmus, spokojnosť so životom, fyzická kondícia, výživa, spánok a ďalšie.   

Informáciu o rovnováhe v stresovom systéme nám dá vyšetrenie HRV analýza. V podstate ide o súbor vyšetrení, ktoré nám dajú informáciu o miere stresovej aktivácie a o vyváženosti dvoch vetiev stresového systému, sympatiku a parasympatiku. Základné krátke HRV testy dopĺňame o 24-hodinovú HRV analýzu, ktorá nám navyše dáva informáciu o celodennej stresovej aktivácii, o kvalite nášho spánku a jeho regeneračných schopnostiach, o dispozícii k spánkovým poruchám dýchania a o našom biologickom veku, alebo skôr o známkach predčasného starnutia.   

Viac o HRV analýze a ukážky výsledkov si môžete pozrieť tu.

V prípade zistenej nerovnováhy odporúčame klientovi potrebné na mieru šité opatrenia v rámci zmeny životosprávy, výživy, dychových a fyzických cvičení, mindfulness, výživovej a vitamínovej podpory alebo psychoterapie.

Dôležité informácie:

Vyšetrenie sa vykonáva na základe analýzy EKG alebo pulzovej frekvencie. Nie je ho možné vykonať u ľudí významnými arytmiami (najmä s fibriláciou predsiení) alebo pri stimulovanom rytme pri implantovanom kardiostimulátore. Výsledok vyšetrenia môže byť ovplyvnený niektorými liekmi, ktoré majú vplyv na srdcový rytmus, najmä betablokátormi. Aj s touto liečbou je však možné vyšetrenie vykonať. Na výsledok vyšetrenia má vplyv aj akútny stres, deficit spánku, hlad alebo infekčné ochorenie. Pri užívaní liekov sa preto vopred poraďte o vhodnosti vyšetrenia.   

Aktuálne ponúkame mimoriadne zľavy na tieto vyšetrenia, ktoré sú platné od 26.4.2020 do odvolania.

 

HRV analýza zľavy 4 2020
Vyšetrenie Bežná cena Zľavnená cena pre verejnosť Zľavnená cena M&B – klienti v programe Flexi 1 Zľavnená cena M&B – klienti v programoch Flexi 2 a Komplet
HRV analýza vstupná (60min) 40€ 30€ (25%) Neposkytuje sa Neposkytuje sa
HRV analýza krátka/ kontrola (30min) 20€ 15€ (25%) V cene programu raz ročne V cene programu raz ročne
HRV analýza 24 hod monitoring 30€ 20€ (33%) 15€ V cene programu raz ročne