Fyzioterapia

V Mind&Body ponúkame kvalitný fyzioterapeutický prístup, zameraný nielen na problémy s pohybovým aparátom, ale najmä na psychosomatické ťažkosti, ako sú gynekologické ťažkosti, poruchy plodnosti, panvové bolesti, poruchy mechanizmu dýchania a mnohé ďalšie.