Program Komplet 1

Cena
350,00 €

Programy MB komplet sú postavené na celoročnej starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých v širokom psychosomatickom/holistickom kontexte, práca so stresom, práca so životosprávou, dietou a životným štýlom. Našou hlavnou snahou je preventívny a komplexný pohľad na zdravie, prepojenie telesného zdravia s psychikou, typom osobnosti, spôsobom stresovej aktivácie a životným štýlom. Samozrejmosťou je individuálny prístup a objednávanie na termín pri každej návšteve.

Ďalšími súčasťami všetkých Komplet programov sú:

  • Komplexná psychosomatická/ holistická konzultácia/ prehliadka Happy 120 min raz ročne
  • program balík Prístroje  - dostupnosť všetkých prístrojových vyšetrení, nehradených poisťovňami (komplexná HRV analýza, HRV Holter, SomnoTouch Holter, kapnografia, práca s HRV biofeedbackom Qiu + ďalšie) raz ročne alebo podľa indikácie lekára. Ide o vyšetrenia, ktoré sú určené najmä na hodnotenie aktivity stresu a práce so stresom, dýchaním, pri problémoch s krvým tlakom, spánkom a pod. A považujeme ich za významné pri prevencii najmä civilizačných ochorení
  • V programoch Komplet 2 a 3 má klient k dispozícii aj možnosť konzultácií akútnych zdravotných problémov s lekárom mimo ordinačných hodín

Komplet programy sa od seba líšia počtom pravidelných konzultácií/ terapií.

V programe Komplet alfa má klient k dispozícii ročne okrem preventívnej prehliadky ešte 3 hodinové konzultácie Prima, optimálne rozložené vo frekvencii raz za štvrťrok.

Táto frekvencia je vhodná na manažovanie životného štýlu, vitamínovej a nutričnej terapie, na príležitostné konzultácie/terapie, biodynamické masáže, prácu s biofeedbackom, relaxácie alebo prácu s dýchaním. 

Samozrejme je možné dokúpiť si ďalšie hodiny terapií/ konzultácií podľa potreby.