Alpha-theta neurofeedback – pri úzkosti, strese a nespavosti

Neurofeedback je moderná psychologická prístrojová metóda, ktorá nám dáva možnosť, vďaka biologickej spätnej väzbe, trénovať fungovanie vlastného mozgu. Neurofeedback prístroj počas merania sníma aktivitu nášho mozgu v reálnom čase, ktorú vyhodnocuje. Náš software dáva následne klientovi spätnú väzbu, vďaka ktorej môže človek trénovať stav, ktorý chce dosiahnuť – napríklad relaxáciu, či zvýšenú pozornosť.

Neurofeedback tréning je založený na poznatku, že ľudský mozog je neuroplastický – ako aj svaly v tele, aj mozog je možné počas celého života trénovať.

Známa je napríklad štúdia vodičov taxi služby v Londýne. Záujemcovia o túto pozíciu zvyčajne absolvujú komplexný kurz zameraný na memorizovanie vyše 300 trás v Londýne, pokrývajúc 25 000 ulíc. Skupine taxikárov, ktorí absolvovali tento kurz, bola zhotovená snímka mozgu pomocou magnetickej rezonancie pred a po tomto kurze. Vedci si všimli, že po memorizovaní Londýnskych ulíc sa taxikárom zväčšila veľkosť hipokampu – centra mozgu, ktorý reguluje pamäť a priestorovú orientáciu. Toto zaujímavé zistenie ilustruje, ako sa vďaka tréningu dokáže náš mozog adaptovať a učiť.

Počas neurofeedbacku teda využívame neuroplasticitu mozgu – schopnosť nášho mozgu sa meniť a korigovať aj v dospelom veku. Vďaka spätnej väzbe, ktorú dostávame na monitore počítača, má náš mozog šancu naučiť sa fungovať optimálnejšie. Spätná väzba na monitore nám vie napríklad ukázať, kedy sme nervózni či nesústredení. Vďaka uvedomeniu si neoptimálneho fungovania vieme následne nežiadúce symptómy korigovať.

Neurofeedback tréningy nastavujeme podľa individuálnych potrieb a symptómov klienta, avšak všeobecne ich rozdeľujeme na dve kategórie – tréning zameraný na upokojenie/relaxáciu, a tréning zameraný na nabudenie/pozornosť. Tréning alpha/theta je zameraný práve na upokojenie a zníženie úzkostí, keďže sa pri ňom trénuje modulácia vĺn, ktoré prevládajú v mozgu pri stavoch relaxácie a mentálnej pohody.

Pre koho je vhodný alpha-theta neurofeedback?

Alpha-theta neurofeedback sa využíva najmä na:

  • Zmiernenie úzkosti či následkov stresu
  • Ako nástroj na relaxáciu a upokojenie
  • Pri poruchách spánku
  • Ako doplnková metóda pri psychoterapií či inej liečbe

Naši klienti pri tréningoch často popisujú hlbokú relaxáciu, zníženú nervozitu počas dňa, či lepšiu kvalitu spánku.

Ako prebieha tréning alpha-theta v Mind&Body?

Alpha-theta tréning je realizovaný ambulantne pod vedením psychológa. Prvotné sedenie trvá zhruba 90 minút, ktoré zahŕňa vstupný rozhovor a krátke vstupné meranie mozgovej aktivity, vďaka ktorej nahliadneme do fungovania vášho mozgu. Z tohto merania vám vypracujeme a interpretujeme aj detailnú analýzu.

Ďalšie tréningy trvajú zhruba 50 minút v týždenných intervaloch. Tréning začína relaxáciou vedenou psychológom, a následným alpha-theta neurofeedbackom. Klient má počas tréningu zatvorené oči a leží v pohodlnom kresle. Počas sedenia dostávame feedback (spätnú odozvu) pomocou príjemnej hudby, na základe ktorej sa mozog klienta učí aktivovať optimálne frekvencie mozgových vĺn. V prípade záujmu vieme klientom počas tréningov ponúknuť aj doplnkové služby podľa potreby (dychové cvičenia, tréning srdcovej variability a iné).

Ak máte záujem objednať sa na vstupné neurofeedback sedenie, môžete sa objednať cez náš online systém, resp. na recepcií telefonicky či e-mailom.

Autor: MsC. Denisa Debrecká